Geplaatst op 21 september 2020

Dieetleer: alles over diëten voor de zorg

Wie in de zorg betrokken is bij het eten en drinken van patiënten of cliënten, moet kennis hebben van diëten. In een artikel over dieetleer zetten we uiteen welke diëten er zijn, wat ze inhouden en voor wie de diëten zijn bestemd.

Geplaatst op 9 september 2020

Extra klassen voor opleidingen Helpende en Verzorgende IG

Veel mensen willen in de zorg gaan werken en daarvoor een opleiding volgen. Vanwege de grote animo start Threewise zorgacademie in oktober extra klassen voor de opleidingen Helpende en Verzorgende IG.

Geplaatst op 13 augustus 2020

Voorbeeldbeleidsplan helpt bij implementatie Wet zorg en dwang

Beleid WZD Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang een feit. Het doel van de wet is om onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Een van de voorwaarden van de wet is het maken van een beleidsplan ‘Wet zorg en dwang’ waarin zorgorganisaties vastleggen wat hun visie is op vrijheid en zorg en […]

Geplaatst op 16 juli 2020

Betaalde mantelzorgers? Vergeet het opleiden niet

Zorgorganisaties nemen mantelzorgers in loondienst, zo berichtten media begin juli. Het inhuren van familieleden voor bepaalde zorgtaken gebeurt al langer. In beide gevallen is het opleiden van mantelzorgers van belang om goede zorg te kunnen verlenen.

Geplaatst op 16 juli 2020

Tweede tijdvak voor SLIM-subsidie op leren en ontwikkelen opent 1 september

Het tweede tijdvak voor subsidieaanvraag via de SLIM-regeling opent 1 september 2020. Met deze ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’ (SLIM) is ook subsidie op een praktijkleerplaats voor een beroepsopleiding in de derde leerweg mogelijk.

Geplaatst op 8 juli 2020

Threewise ontwikkelt met partners leertraject voor IC-zorgondersteuners

Om bij te dragen aan de personele bezetting op IC’s, hebben drie partijen waaronder Threewise een digitaal leertraject voor IC-zorgondersteuners ontwikkeld. Dit opleidingstraject verenigt werving en selectie van geschikte mensen, theorie via e-learning én onderwijs in de praktijk door opleiders uit het werkveld.

Geplaatst op 25 juni 2020

ANBO: eind bezoekregeling verpleeghuis is mooi, maar ook spannend

24 juni 2020 maakte het kabinet bekend dat vanaf 1 juli de bezoekregeling in verpleeghuizen voorbij is. Vanaf dat moment kunnen mensen weer vaker dan één keer per week naar hun geliefde en met meerdere bezoekers tegelijk. Ook kunnen verpleeghuisbewoners weer naar buiten.

Geplaatst op 24 juni 2020

Veilig trainen in de zorg

Threewise werkt volgens het Protocol Veilig Trainen in de 1,5 meter economie. Hiermee staan we garant voor veilige trainingen waarbij ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd worden.

Geplaatst op 16 juni 2020

Hoe omgaan met Wet zorg en dwang tijdens de coronacrisis?

In deze periode waarin beperkende maatregelen worden geadviseerd vanwege het coronavirus, blijft goed hulpverlenerschap voorop staan. Hoe zit dit in relatie tot de Wet zorg en dwang (Wzd)?

Geplaatst op 6 mei 2020

HWW Zorg over de e-learning Wet zorg en dwang

Threewise heeft, samen met haar zusterbedrijf “Knowledge Monk” een e-learning module ontwikkeld over de Wet zorg en dwang. HWW Zorg gebruikt deze module om haar medewerkers te trainen en informeren over deze wet. Daarnaast verzorgt Threewise fysieke trainingen voor de medewerkers. Shelly de Jong van HWW Zorg vertelt over de ervaringen met de e-learning module. 

Geplaatst op 6 mei 2020

Bernadette over online lesgeven: ‘Niet stilstaan in ontwikkeling’

Bernadette Molier, directeur en trainer van Threewise, geeft al een paar weken regelmatig online les. Meestal gebruikt ze Zoom. Ze vertelt over haar ervaringen en geeft tips.

Geplaatst op 9 april 2020

Threewise bedankt iedereen die voor ons klaar staat in deze lastige tijd

Threewise bedankt iedereen die helpt om deze moeilijke tijd door te komen. Alle mensen in de zorg, mensen die de winkels bevoorraden, mensen die in de winkels werken, het vuil ophalen, opletten dat we allemaal veilig zijn en dat mensen zich aan de afspraken houden, mensen in het onderwijs, alle pappa’s en mamma’s die hun […]

Geplaatst op 26 maart 2020

Handdesinfectie, handreiniging en handschoenen: volg deze stappen voor de juiste handhygiëne

Voor het werken met schone handen in de zorg zijn er twee vormen van handhygiëne: handdesinfectie en handreiniging. Maar wanneer pas je handdesinfectie toe of moet je handen met water en zeep (handreiniging) wassen? Wanneer doe je handschoenen aan en hoe trek je ze op een hygiënische manier uit? We zetten het op een rij.

Geplaatst op 13 maart 2020

Corona-update beleid Threewise

Bijna alle opleidingen zijn stilgezet, onze deelnemers zijn hard nodig op de werkvloer en en het is niet verstandig om samen te “scholen”. Waar mogelijk verzorgen wij online lessen. Heb je vragen over de e-learning of wil je overleg over je opdrachten, neem gerust contact met ons op.

Geplaatst op 5 maart 2020

Handhygiëne in de zorg: richtlijnen en momenten voor professionals

Handhygiëne in de zorg is van groot belang bij het voorkomen van infecties. Voor zorgprofessionals zijn er duidelijke richtlijnen om zorggerelateerde infecties – en daarmee zieken en sterfgevallen – te voorkomen. Een overzicht.

Geplaatst op 3 maart 2020

Recordaantal aanvragen voor subsidie via SectorplanPlus

Een recordaantal zorg- en welzijnsorganisaties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het laatste tijdvak van SectorplanPlus subsidie aan te vragen.

Geplaatst op 11 februari 2020

WijkLeerbedrijf Den Haag: 144 mensen begeleiden naar baan in de zorg

Het WijkLeerbedrijf Den Haag krijgt de komende drie jaar een vervolg. Partners in het project, waaronder Threewise zorgacademie, ondertekenden onlangs een overeenkomst om 144 deelnemers vanuit de bijstand op te leiden en te begeleiden naar een baan in de zorg.

Geplaatst op 16 januari 2020

Zorgorganisaties zetten kwaliteitsbudget in voor zorgondersteuners

Steeds meer zorgorganisaties wenden het kwaliteitsbudget van het kabinet aan voor het aantrekken van zorgondersteuners. Dit vertaalt zich door in het opleiden van deze medewerkers. Zo start Threewise zorgacademie in januari opleidingstrajecten bij Zonnehuisgroep Vlaardingen en HWW Zorg.

Geplaatst op 16 december 2019

Opleiding voedingsassistent in het ziekenhuis: de mogelijkheden

De opleiding Voedingsassistent bestaat niet meer, maar de behoefte aan goed opgeleide voedingsassistenten en servicemedewerkers in ziekenhuizen is onverminderd aanwezig. Welke mogelijkheden zijn er op mbo-2 niveau? Een overzicht.

Geplaatst op 15 november 2019

Threewise ondertekent Sectordeal Zorg Den Haag

Threewise zorgacademie heeft 14 november de Sectordeal Zorg van de gemeente Den Haag ondertekend. Dit omvangrijke sectorplan richt zich op ontwikkelkansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en het terugdringen van het personeelstekort in de regio.

Geplaatst op 29 oktober 2019

Servicemedewerkers Ziekenhuis Amstelland starten opleiding op maat

Ziekenhuis Amstelland is een opleidingstraject gestart voor de servicemedewerkers van het Amstelveens ziekenhuis. In circa negen maanden worden de servicemedewerkers gefaseerd bijgeschoold in hun belangrijke werk voor patiënten en verpleegkundigen.

Geplaatst op 30 september 2019

Stappenplan Wet zorg en dwang aangepast

Het stappenplan Wet zorg en dwang is recent aangepast. Zo gaat het onderzoek naar alternatieven voor onvrijwillige zorg nu vooraf aan het stappenplan, telt het stappenplan geen drie maar vijf stappen en is per stap benoemd welke zorgverleners bij de besluitvorming betrokken zijn.

Geplaatst op 7 augustus 2019

HACCP: regels en eisen voor voedselveiligheid

Om te voorkomen dat mensen ziek worden van voedsel, is het belangrijk dat je de HACCP-regels goed kent. Produceer, verwerk of distribueer je levensmiddelen? Wees op de hoogte van alle regels en eisen rond HACCP.

Geplaatst op 17 juli 2019

Threewise organiseert training Wet zorg en dwang

Threewise zorgacademie organiseert de nieuwe training ‘Wet zorg en dwang, van BOPZ naar Wzd’. Na drie dagdelen training en het doorlopen van de e-learning zijn deelnemers op de hoogte van de nieuwe wet en goed voorbereid om deze professioneel toe te passen in hun zorgorganisatie.

Geplaatst op 9 juli 2019

E-learning in de zorg: alles over online cursussen voor zorgprofessionals

Overweegt uw organisatie de inzet van e-learning in de zorg? Lees in dit artikel wat e-learning is, wat de voor- en nadelen van online cursussen zijn en welke inzichten al zijn verkregen omtrent e-learning in de zorg.

Geplaatst op 27 juni 2019

Zeventig restaurantmedewerkers geslaagd bij Savant Zorg

Bij Savant Zorg zijn 70 restaurantmedewerkers geslaagd voor een maatwerk opleiding op het gebied van vaktechniek, voeding en gastvrijheid. Bovendien hebben zeven medewerkers de opleiding tot leermeester in de horeca behaald.

Geplaatst op 13 juni 2019

Cadeau voor geslaagden: gratis online cursus ‘Starten in de horeca’

Ben je geslaagd voor het vmbo, havo of vwo? Dan heb je de komende periode vast tijd genoeg en geld te kort. Om daar verandering in te brengen heeft Knowledge Monk, aanbieder van online cursussen, een cadeau voor geslaagden: een gratis e-learning ‘Starten in de horeca’.

Geplaatst op 6 juni 2019

Nieuwe opleidingen voor voedingsassistenten en leidinggevenden

Het trainingsaanbod in de Huuskes Academy is uitgebreid met twee nieuwe opleidingen voor voedingsassistenten en met een opleiding voor leidinggevenden in eten en drinken.

Geplaatst op 31 mei 2019

VGN en ActiZ: bevorder zij-instroom en doorstroom met leereenheden op maat

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ActiZ pleiten voor een nieuwe, landelijke opleidingsaanpak voor volwassenen. Flexibele leereenheden moeten zorgen dat zij-instroom en doorstroom makkelijker worden, om daarmee het personeelstekort in de zorg tegen te gaan.

Geplaatst op 16 mei 2019

Subsidiebedrag op scholing via SectorplanPlus ruim overtekend

Het derde tijdvak van SectorplanPlus is ruim overtekend. Werkgevers binnen Zorg en Welzijn vroegen gezamenlijk 140 miljoen euro subsidie aan voor de scholing van nieuwe en bestaande medewerkers, terwijl het ministerie van VWS 95 miljoen euro voor dit tijdvak had gereserveerd.

Geplaatst op 7 mei 2019

Opleidingen in de zorg: kansen voor zorgorganisaties én werkzoekenden

Opleidingen in de zorg zijn belangrijker dan ooit. Voor zorgorganisaties om medewerkers aan te trekken en te behouden. Voor zorgprofessionals om zich door te ontwikkelen en voor werkzoekenden om zich te laten bijscholen of omscholen voor de zorg. Welke kansen bieden opleidingen in de zorg voor zorgorganisaties en werkzoekenden? Een overzicht.

Geplaatst op 10 april 2019

Verkorte opleiding helpt zorg aan nieuwe medewerkers

Na een verkorte opleiding van vier maanden hebben zestien mensen op 5 april hun diploma Helpende Zorg en Welzijn ontvangen. Tien gediplomeerden deden mee aan een pilot van Luba uitzendbureau, opleidingsinstituut Threewise en zorgorganisatie Saffier om mensen sneller op te leiden voor de krappe arbeidsmarkt in de zorg.

Geplaatst op 2 april 2019

Incompany trainingen en opleidingen: voor- en nadelen op een rij

Er zijn meerdere manieren om medewerkers te trainen of op te leiden: door eigen mensen, een extern traject of door een incompany training of opleiding. In dit artikel zoomen we in op de voordelen en nadelen om trainingen en opleidingen incompany te organiseren.

Geplaatst op 12 maart 2019

Subsidie voor opleidingen in de zorg: 5 opties voor werkgevers

Het opleiden van bestaande en nieuwe medewerkers in de zorg is hard nodig, maar brengt voor werkgevers de nodige kosten met zich mee. Gelukkig kunnen zorgorganisaties gebruik maken van subsidies voor opleidingen in de zorg. We zetten er vijf op een rij.

Geplaatst op 25 februari 2019

Opleiding bij HVP Zorg: ‘Iedereen moet de kans krijgen’

Om goede zorg te verlenen, hecht HVP Zorg veel waarde aan opleidingen voor haar medewerkers. Maar er is meer. Bestuurder Tugba Kaya wil dat mensen kansen krijgen en pakken om zich te ontwikkelen en zelfstandig te zijn. “Veel medewerkers zien het als de kans van hun leven.”

Geplaatst op 13 februari 2019

Nieuwe cursussen: Basisscholing Medicatie en Transfers met de tillift

Wil je als zorgmedewerker worden bijgeschoold in het toedienen van medicatie? Of in het vakkundig verplaatsen van patiënten of cliënten? Threewise start in september 2019 de cursussen Basisscholing medicatie en Transfers met de tillift.

Geplaatst op 12 februari 2019

Kom je ook naar Zorgtotaal?

Zorgtotaal is dé beurs als het gaat om eten, drinken en gastvrijheid in de zorg. De editie van 2019 vindt plaats van 12 tot en met 14 maart in Jaarbeurs Utrecht. Op de stand van Huuskes in hal 7 staat onder meer de Huuskes Academy in de schijnwerpers, het opleidingsprogramma waarin Huuskes en Horeca Academie / Threewise samenwerken.

Geplaatst op 5 februari 2019

Forse stijging aantal bbl-studenten in zorg en welzijn

Steeds meer studenten in het mbo kiezen voor een opleiding met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In de sector Zorg, welzijn en sport is dit schooljaar zelfs sprake van een toename van 27%.

Geplaatst op 29 januari 2019

Savant Zorg professionaliseert dienstverlening in restaurants

Savant Zorg wil haar restaurants professionaliseren en de gastvrijheid naar een hoger niveau tillen. De zorgaanbieder in Zuidoost-Brabant is daartoe een samenwerking aangegaan met Threewise voor het trainen en coachen van ruim 60 restaurantmedewerkers.

Geplaatst op 15 januari 2019

Opleiding Helpende Zorg en Welzijn volgen? Doe het verkort!

Wil je medewerkers in negen maanden opleiden tot Helpende Zorg en Welzijn? Threewise zorgacademie verzorgt de mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn volgens de derde leerweg. Hierdoor kunnen medewerkers de incompany opleiding verkort doorlopen maar wel een erkend mbo-diploma op niveau 2 behalen.

Geplaatst op 15 januari 2019

Medewerkers opleiden tot Verzorgende IG? Kies voor de verkorte opleiding!

Wil je zorgmedewerkers opleiden tot Verzorgende IG? Threewise zorgacademie verzorgt de mbo-opleiding tot Verzorgende IG volgens de derde leerweg. Hierdoor kunnen medewerkers de opleiding verkort doorlopen maar wel een erkend mbo-diploma op niveau 3 behalen.

Geplaatst op 9 januari 2019

Gelre stoomt medewerkers klaar voor roomserviceconcept

Gelre ziekenhuizen is in november een opleidingstraject op mbo 2-niveau gestart voor 14 facilitair medewerkers. Zo wordt hun kennis en kunde vergroot om te werken volgens het roomserviceconcept, dat komend jaar ook op locatie Apeldoorn zal worden geïntroduceerd. “Het is prachtig om te zien hoe medewerkers groeien”, aldus Sandra Kamping, locatiemanager Hotelservices.

Geplaatst op 12 december 2018

E-learning bij de Amanshoeve: ‘Bijspijkeren rond de maaltijd’

Om de kennis en vaardigheden van medewerkers rond eten en drinken te vergroten, is De Amanshoeve gestart met e-learningmodules. De kleinschalige woonzorgvoorziening voor ouderen met dementie neemt de e-learning af bij de Huuskes Academy, die in april 2018 het levenslicht zag door samenwerking met de Horeca Academie / Threewise.

Geplaatst op 26 november 2018

De 6 pijlers van het gastvrijheidsmodel

Hoe kunnen zorgorganisaties gastvrijheid binnen hun organisatie verbeteren? Over dat onderwerp werd Bernadette Molier van Threewise onlangs geïnterviewd voor Huuskes Magazine. Ze lichtte daarin de zes pijlers van het door Threewise ontworpen gastvrijheidsmodel toe, die we graag met je delen.

Geplaatst op 20 november 2018

NVZ: ‘Ziekenhuizen moeten maximaal opleiden’

Om het personeelstekort in ziekenhuizen te lijf te gaan moet er in- en extern maximaal worden opgeleid, vindt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). “Korter opleiden door een flexibel en modulair leertraject moet ervoor zorgen dat personeel sneller kan worden ingezet.”

Geplaatst op 20 november 2018

SectorplanPlus: subsidie voor opleidingen in zorg en welzijn

Het is van 2017 tot 2021 mogelijk om subsidie uit het SectorplanPlus (VWS) aan te vragen voor opleidingen en trainingen in zorg en welzijn. Een mooie kans voor zorgorganisaties om een extra impuls te geven aan scholingsactiviteiten die gericht zijn op instroom of het behoud van medewerkers. We zetten de belangrijkste informatie voor je op een rij.

Geplaatst op 30 oktober 2018

‘Tijd voor comeback mbo-2 medewerkers in de zorg’

Het is de hoogste tijd voor een herwaardering en comeback van mbo-2 medewerkers in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Zij kunnen bijdragen aan het verkleinen van de personeelstekorten en het vergroten van de kwaliteit van zorg, vindt een coalitie van ‘Koplopers’ binnen het Zorgpact.

Geplaatst op 23 oktober 2018

Bewoners van SoZa: pionier Roland de Groot

Wist je dat Threewise is gevestigd in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa)? In een portretserie van De Posthoorn over de SoZa-bewoners vertelt Roland de Groot hoe hij de pioniersfase heeft beleefd, over het AZC dat kwam en snel weer verdween en over de uitbreiding van Threewise met de Zorgacademie. “Wij willen zeker blijven.”

Geplaatst op 16 oktober 2018

WijkLeerbedrijf met opleiding zorghulp krijgt vervolg

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ook in 2019 deelnemen aan het WijkLeerbedrijf Den Haag. De goede resultaten van het project liggen aan het vervolg ten grondslag: ruim 80 procent van de deelnemers stroomt na een eenjarige opleiding direct door naar werk. Binnen het WijkLeerbedrijf worden deelnemers met een grote afstand tot […]

Geplaatst op 8 oktober 2018

Werken en leren in de zorg krijgt impulsen van VWS

In het programma Werken in de Zorg zet het ministerie van VWS via de actielijn ‘Beter leren in de zorg’ in op permanent leren en ontwikkelen door zorgprofessionals. VWS geeft verschillende impulsen aan opleiden, bij- en nascholen om daarmee de nijpende personeelstekorten in de zorg tegen te gaan. In een brief aan de Tweede Kamer […]

Geplaatst op 1 oktober 2018

Paul Keijsers versterkt het team van Threewise

Threewise heeft zich versterkt met Paul Keijsers als nieuwe Onderwijskundig Projectleider. Paul zal zich bezighouden met het ontwikkelen van opleidingen, (online) trainingsmateriaal en trainershandleidingen. Daarnaast is hij contactpersoon voor opleidingstrajecten bij opdrachtgevers. Paul werkte voorheen bij Lely, een producent van robots en datasystemen in de melkveehouderij. Hier heeft hij zich jarenlang ingezet om de opleidingen […]

Geplaatst op 9 juli 2018

Threewise zoekt Onderwijskundig Projectleider

Threewise is een opleidings- en trainingsbureau dat mensen verder helpt in hun leven en hun werk. In opdracht van zorginstellingen en gemeentelijke overheden leiden we mensen op tot onder andere Facilitair Leidinggevende, voedingsassistent, Helpende in de Zorg en Verzorgende IG. Daarnaast verzorgen we trainingen voor leidinggevenden en medewerkers op de werkvloer. We zijn een middelgrote “Streetwise” onderneming die […]

Geplaatst op 14 juni 2018

Banenmarkt voor de zorg!

Threewise zorgacademie organiseert op donderdag 5 juli 2018 een banenmarkt van 14:00 – 17:00 uur. De markt is toegankelijk voor zorgmedewerkers die zich verder willen ontwikkelen én zorgorganisaties die op zoek zijn naar geschikt personeel.

Geplaatst op 7 juni 2018

Samenwerking Huuskes Academy!

Zusterbedrijf de Horeca Academie heeft een samenwerking met Huuskes Academy. Threewise draagt op de achtergrond haar steentje bij en is de schakel tussen de samenwerking. Wij zijn trots!

Geplaatst op 3 mei 2018

Subsidies voor zorginstellingen!

Er is meer zorg-personeel nodig. Eén van de manieren om dit te bewerkstelligen is het SectorPlanPlus. Zorginstellingen kunnen via dit plan tot wel €5.000 euro subsidie krijgen.

Geplaatst op 19 april 2018

Goedkoper opleiden met de derde leerweg

Iedereen leert op zijn eigen manier. De derde leerweg geeft de ruimte om daaraan invulling te geven. Daarnaast is opleiden via de derde leerweg ook nog goedkoper.

Geplaatst op 29 maart 2018

Mbo-opleidingen starten definitief in mei!

De definitieve startdata voor onze erkende mbo-opleidingen zijn bekend. Wil jij graag voor de zomer aan een zorgopleiding beginnen? Schrijf je dan snel in. Er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Geplaatst op 21 maart 2018

Met deze opleidingen vind je zo een baan!

Het aantal banen in de zorg neemt razendsnel toe en dit wordt alleen maar meer de komende jaren. Ben jij op zoek naar een baan in de zorg? Volg dan de opleiding helpende of verzorgende en vindt gemakkelijk werk!

Geplaatst op 26 februari 2018

Leiding geven aan je oude collega’s?

Leidinggeven aan oude collega’s wordt vaak als lastig ervaren. Toch heeft het ook zijn voordelen. Benieuwd naar de voordelen of een opzet voor een introductiegesprek? Lees dan het artikel en download de whitepaper!

Geplaatst op 22 februari 2018

66 uitkeringsgerechtigden duurzaam aan het werk

Onlangs vond er een werkconferentie plaats over de duurzaamheid van het WijkLeerbedrijf. Threewise is als onderwijspartner dankbaar en trots deel te mogen uitmaken van dit succestraject. Lees het verhaal en bekijk de fantastische cijfers!

Geplaatst op 31 januari 2018

Threewise is erkend opleider binnen de zorg!

Threewise is vanaf heden een erkende opleider binnen de zorg. Je kunt bij ons de opleiding Helpende Zorg & Welzijn en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg volgen.

Geplaatst op 31 januari 2018

Award voor Knowledge Monk!

Het afgelopen jaar is er bij Threewise hard gewerkt aan het opzetten van een apart e-learning bedrijf. Knowledge Monk is op 1 januari 2018 geboren en heeft al een award binnen gesleept. Wij zijn trots.

Geplaatst op 31 januari 2018

Hoe zorg je voor succesvolle veranderingen?

Waarom mislukken persoonlijke veranderingen? En wat zijn de onderliggende oorzaken? Threewise heeft dit onderzocht en licht het toe. Wil je meer weten over veranderingen of wil weten hoe je hierin succesvol wordt?

Geplaatst op 3 januari 2018

Nieuwe directeur Threewise!

Per 1 januari 2018 is Bernadette Molier aandeelhouder van Threewise. Lees meer over Bernadette Molier of feliciteer haar met deze nieuwe uitdaging!

Geplaatst op 21 december 2017

Hoe werk je efficiënt rondom de feestdagen?

Hoe werk je efficiënt rondom de feestdagen? Threewise geeft 5 handige tips en wenst je vooral hele fijne feestdagen!

Geplaatst op 21 december 2017

Plant verpotten

Een plant verpotten, hoe werkt dat? Threewise legt het uit met behulp van een duidelijke video!

Geplaatst op 21 december 2017

Feest wijkleerbedrijf

Op 30 november 2017 was het feest bij het wijkleerbedrijf in Den Haag. Bekijk hier de impressie video of lees meer over het WijkLeerbedrijf.

Geplaatst op 5 december 2017

HACCP Inspiratie

Ben jij werkzaam binnen een kleinschalige woonorganisatie? Bekijk hier onze video ter inspiratie voor een HACCP plan!

Geplaatst op 29 november 2017

Wat is de invloed van gastvrijheid op genezing?

Wat is de invloed van gastvrijheid op het genezingsproces? Dr. Lombarts heeft dit onderzocht en gedeeld met wij gastvrij. Threewise heeft het op een rijtje gezet en reikt je tips aan.

Geplaatst op 9 november 2017

Digitalisering: vloek of zegen?

Binnen de zorgsector is er sprake van een digitale revolutie. Hoe staan de medewerkers hierin en bezitten zij de juiste ICT-vaardigheden om hierin mee te kunnen gaan?

Geplaatst op 2 november 2017

Het WijkLeerbedrijf: een succesverhaal!

Het WijkLeerbedrijf: een succesverhaal waarbij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid om kwetsbare ouderen binnen de wijk te ondersteunen!

Geplaatst op 14 september 2017

Diploma-uitreiking Rivas September 2017

Op 14 september ontvingen de deelnemers uit het Rivas ziekenhuis hun diploma’s voor de opleiding Facilitair Medewerker N2. De diploma-uitreiking werd gehouden bij Rivas ziekenhuis in Gorinchem.

Geplaatst op 5 april 2017

Diploma-uitreiking WijkLeerbedrijf groep 5

Op 30 maart 2017 ontvingen de deelnemers uit het Wijkleerbedrijf groep vijf hun diploma’s voor de opleiding Zorghulp (MBO niveau 1). De diploma-uitreiking werd gehouden bij ’t Ambacht aan de van Ostadestraat.

Geplaatst op 3 maart 2017

Wat is nieuw in de schijf van vijf?

De schijf van vijf is vernieuwd. Threewise heeft een online module waarmee u de nieuwe schijf snel en goed leert op een leuke manier. Wat is er dan anders?

Geplaatst op 2 maart 2017

Zorgtotaal Beurs 2017

Op 14, 15 en 16 maart vindt de Zorgtotaal Beurs plaats in Jaarbeurs Utrecht. Threewise is hierbij aanwezig als exposant en 16 maart verzorgt Roland de Groot een sessie. Hier wil je bij zijn! Registreer je vandaag nog.

Geplaatst op 2 maart 2017

Strengere HACCP controles vanaf 15 februari

Verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen zijn per 15 februari 2017 gehouden aan de nieuwe toezichtaanpak. Het nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen algemeen interventiebeleid.

Geplaatst op 30 januari 2017

Diploma-uitreiking WijkLeerbedrijf Groep Vier

Op 23 januari 2017 ontvingen de deelnemers uit het Wijkleerbedrijf groep vier hun diploma’s voor de opleiding Zorghulp (MBO niveau 1). De diploma-uitreiking werd gehouden in Het Zamen gebouw aan de Esperantostraat.