66 uitkeringsgerechtigden duurzaam aan het werk

Werkconferentie

Begin februari is er een werkconferentie georganiseerd over duurzaamheid van de uitstroom naar werk vanuit het WijkLeerbedrijf.

Het WijkLeerbedrijf Den Haag leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op tot een MBO niveau 1 diploma Dienstverlening en Zorg. Tijdens deze opleiding doen deelnemers werkervaring op in de vorm van stage. Na 1 jaar stromen de meeste deelnemers uit met een diploma en een baan.

De aanwezigen bestonden uit de samenwerkingspartners en afgevaardigden van organisaties die interesse hebben in dit traject. Tijdens deze conferentie spraken oud deelnemers, onderwijspartner Threewise, Calibris advies én de Wethouder van Den Haag. Het onderwerp was de duurzaamheid van het succes. Oftewel, hoeveel van de deelnemers hebben ook na meer dan een jaar nog betaald werk. De cijfers spreken voor zich!

WLB duurzaamheid - Threewise

Onderwijspartner Threewise

Roland de Groot sprak namens Threewise als onderwijspartner van het WijkLeerbedrijf. “Wij zijn erg dankbaar en trots dat wij deel mogen uitmaken van dit fantastische traject, want dit traject ligt ons na aan het hart. Onze missie is namelijk: mensen verder helpen in werk én leven. Bij dit traject zie je maar al te goed hoe een opleiding de mensen echt verder helpt in hun werk, maar ook in hun leven. Mooi om daar als onderwijspartner aan bij te mogen dragen en te zien hoe duurzaam het Wijkleerbedrijf is.”

Het WijkLeerbedrijf

Het wijkleerbedrijf is een samenwerking tussen Calibris, Threewise, ROC Mondriaan en de gemeente Den Haag. Binnen dit traject worden deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt binnen één jaar opgeleid tot assistent dienstverlening en zorg. Zij ontvangen dan een MBO-diploma op niveau 1 en stromen vervolgens uit naar werk.