Downloads

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse downloads of verwijzingen naar de websites waar u deze downloads kunt vinden.

Kwaliteitsverslagen

pdf

Kwaliteitszorgverslag Threewise zorgacademie Q1 2023

Het Kwaliteitszorgverslag Threewise zorgacademie Q1 2023 kunt u hier downloaden.

pdf

Kwaliteitszorgverslag Threewise zorgacademie Q3 2022

Het Kwaliteitszorgverslag Threewise zorgacademie Q3 2022 kunt u hier downloaden.

pdf

Verslag van werkzaamheden 2021

Het verslag van werkzaamheden Threewise 2021 kunt u hier downloaden.

pdf

Verslag van werkzaamheden 2020

Het verslag van werkzaamheden Threewise 2020 kunt u hier downloaden.

pdf

Vierjaarlijks onderzoek onderwijsinspectie 2021

In januari 2021 heeft de Onderwijsinspectie onderzoek uitgevoerd bij Threewise naar de opleiding Verzorgende IG. De inspectie heeft een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd om vast te stellen wat de kwaliteit is van het onderwijs en om zicht te krijgen op eventuele risico’s.. Met veel plezier kijken wij terug op deze dag en het onderzoek en uitkomst bevestigde ons gevoel dat wij met de Threewise Zorgacademie de goede weg bewandelen. Met name de mondelinge feedback van de inspecteurs maakte ons zeer blij; in alle gesprekken gedurende de onderzoeksdag met de studenten, docenten, praktijkbegeleiders en docenten hoorde de commissie de missie, visie en kernwaarden van Threewise terug. Geen holle frasen, maar waarheden, bekend bij alle betrokkenen.

Wij zullen dan ook op deze voet verder gaan, om zeker in de periode van de groei, die wij voor ogen hebben, de huidige kwaliteit minimaal te behouden. Specifiek zullen wij ons het komend jaar richten op het professionaliseren van de examencommissie, zodat zij ook zijn voorbereid op groei van Threewise Zorgacademie.

Voor het volledige rapport, klik hier: Onderwijsinspectierapport 2021 Threewise

pdf

Kwaliteitsverslag juli en oktober 2020

pdf

Kwaliteitsverslag januari en april 2020

pdf

Verslag van werkzaamheden 2019

pdf

Onderwijsinspectiebezoek 2019

In september 2019 heeft de Onderwijsinspectie onderzoek uitgevoerd bij Threewise naar de opleiding Verzorgende IG. De inspectie heeft een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd om vast te stellen wat de kwaliteit is van het onderwijs en om zicht te krijgen op eventuele risico’s. Zij hebben vastgesteld dat het onderwijs bij Threewise persoonlijk, flexibel en praktijkgericht is. Het zorgt ervoor dat studenten actief leren in de lessen. Bovendien hebben zij vastgesteld dat Threewise actief werkt aan de verbetering van hun onderwijs. Daarnaast heeft de Onderwijsinspectie geconstateerd dat zowel Threewise als de examencommissie meer grip moet krijgen op de beroepspraktijkvorming van de studenten. Threewise zou in de toekomst meer de regie moeten nemen over de begeleiding van de studenten in de praktijk, over hun werkzaamheden en de bijbehorende praktijkopdrachten. De examencommissie moet daarbij beter zicht krijgen op de afname en beoordeling van examens in de praktijk om een eerlijke beoordeling te kunnen bewerkstelligen.

 

Naar aanleiding van dit rapport heeft Threewise de eerste stappen genomen om de beroepspraktijkvorming te verbeteren. Threewise heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarmee de lijnen met de leerbedrijven van de studenten korter en hechter zijn. Zo heeft Threewise een training voor werkbegeleiders en beoordelaars geïmplementeerd, waarin zij  bekend worden gemaakt maken met de les- en examenmaterialen. Ook is hierin ruimte om concretere afspraken te maken over de begeleiding van studenten. Daarnaast voert Threewise verbeteringen door op het gebied van de examinering. De examencommissie is op de hoogte gesteld van de bevindingen uit dit rapport. Zij gaan verschillende methodes uitzetten om beter zicht te krijgen op de afname en beoordeling van de praktijkexamens. Threewise helpt de examencommissie hierin op weg.

 

Voor het volledige rapport, klik hier: Onderwijsinspectierapport Threewise

pdf

Verslag van werkzaamheden 2018

pdf

Kwaliteitsverslag april 2019

Kwaliteitszorgverslag Threewise Zorgacademie april 2019

pdf

Kwaliteitsverslag oktober 2018

Kwaliteitszorgverslag Threewise Zorgacademie oktober 2018

Documenten

pdf

Onderwijs en examenregeling Helpende

Onderwijs en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn

pdf

Onderwijs en examenregeling VIG

Onderwijs en examenregeling VIG