Cases

Albert Schweitzer ziekenhuis

Threewise past zich als opleider gemakkelijk aan.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht laat sinds 2015 afdelingshoofden en coördinatoren van het Facilitair Bedrijf deelnemen aan het opleidingstraject voor leidinggevenden van Threewise. In het eerste jaar zijn de deelnemers  vijf trainingsdagen getraind in hun persoonlijke ontwikkeling en communicatieve vaardigheden. In de trainingen kwamen o.a. de roos van Leary, Transactionele Analyse, situationeel leidinggeven en communicatie stijlen aan bod. De trainingsdagen hadden ook als doel het teamgevoel verder te ontwikkelen. Sinds die tijd vinden jaarlijks trainingsdagen plaats, waarin de deelnemers zich verder ontwikkelen. Naast de trainingsdagen hebben de deelnemers tijdens dit traject ook een aantal modules van de Threewise E-learning doorlopen. “Ik heb de samenwerking met Threewise als zeer prettig ervaren. Voorbesprekingen waren goed en er was ruimte om aan te geven wat de wensen en verwachtingen waren. Threewise past zich als opleider gemakkelijk aan en zorgt dat mensen zich snel op hun gemak voelen en open stellen. De onderlinge sfeer is sindsdien erg goed en men weet elkaar beter te vinden”. Anna Kaptein Bemiddelaar traject ASZ https://www.youtube.com/watch?v=fnECDKnjf1w

Gelre Ziekenhuis

Threewise is professioneel, flexibel en meedenkend met de klant.

Het Gelre Ziekenhuis is in januari 2017 gestart met het opleiden van haar Roomservice medewerkers. De medewerkers volgen de BBL-opleiding: facilitair medewerker niveau 2. Binnen deze één-jarige opleiding worden de medewerkers opgeleid naar een wettelijk erkend MBO diploma. De medewerkers gaan aan de slag met het geleerde op hun eigen werkplek. Ze lopen stage op andere afdelingen binnen het ziekenhuis, volgen wekelijks trainingen en verrijken hun kennis met  e-learning.  Thema’s die aan bod komen binnen de opleiding zijn onder andere:  gastvrijheid, voedingsleer, dieetleer, schoonmaak, infectiepreventie,  logistiek, planning en communicatie. “Mijn ervaringen met Threewise zijn positief. Als opleider is Threewise professioneel, flexibel en meedenkend met de klant. Niks wordt aan het toeval overgelaten. Er is een snelle communicatie, met ons én met de deelnemers. We zijn erg tevreden!” Sandra Kamping – Freriks Locatie Manager Gelre Ziekenhuis

Rivas Zorggroep

Threewise schakelt snel, dit werkt erg prettig.

Rivas zorggroep heeft haar medewerkers diverse online modules laten doorlopen bij Threewise. In 2016 hebben een aantal medewerkers de BBL-opleiding facilitair medewerker niveau 2 gevolgd, waarbij een deel van het onderwijs bestond uit e-learning modules. In 2016 en 2017 volgden diverse medewerkers de online module HACCP bij Threewise. Na het behalen van de alle onderdelen resulteerde de online module in een Threewise certificaat. “De inzet van de e-learning modules van Threewise bevalt ons heel goed. Het contact met Threewise verloopt via een vast contactpersoon. Dat schakelt erg snel en prettig.“ Zehra Leferink Adviseur Digitale leeromgeving https://www.youtube.com/watch?v=A9waYN9BWdY