Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht laat sinds 2015 afdelingshoofden en coördinatoren van het Facilitair Bedrijf deelnemen aan het opleidingstraject voor leidinggevenden van Threewise. In het eerste jaar zijn de deelnemers vijf trainingsdagen getraind in hun persoonlijke ontwikkeling en communicatieve vaardigheden. In de trainingen kwamen onder andere de roos van Leary, Transactionele Analyse, situationeel leidinggeven en communicatie stijlen aan bod. De trainingsdagen hadden ook als doel het teamgevoel verder te ontwikkelen. Sinds die tijd vinden jaarlijks trainingsdagen plaats, waarin de deelnemers zich verder ontwikkelen. Naast de trainingsdagen hebben de deelnemers tijdens dit traject ook een aantal modules van de Threewise E-learning doorlopen.

“Ik heb de samenwerking met Threewise als zeer prettig ervaren. Voorbesprekingen waren goed en er was ruimte om aan te geven wat de wensen en verwachtingen waren. Threewise past zich als opleider gemakkelijk aan en zorgt dat mensen zich snel op hun gemak voelen en open stellen. De onderlinge sfeer is sindsdien erg goed en men weet elkaar beter te vinden”.

Anna Kaptein
Bemiddelaar traject Albert Schweitzer ziekenhuis