Training Wet zorg en dwang voor zorgprofessionals

Wet zorg en dwang

Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de Wet zorg en dwang (Wzd) en weten wat hen in dat kader te doen staat. Threewise zorgacademie biedt daarom voor zorgprofessionals de training Wet zorg en dwang. Zodat zij goed zijn voorbereid op hun rol en de samenwerking met andere deskundigen.

De training Wet zorg en dwang omvat drie dagdelen cursus, e-learning en een hand-out. Tijdens de dagdelen behandelen deelnemers de volgende onderwerpen:

* Dagdeel 1: Wat houdt de wet in, wat is het doel, wat betekent dit voor een zorgorganisatie en voor jou als zorgprofessional?

* Dagdeel 2: Werken met het stappenplan

* Dagdeel 3: Werken met meegebrachte casuïstiek

De training kan incompany worden verzorgd. Neem hiervoor contact met ons op. Indien u losse deelnemers wilt inschrijven gaat u naar: WZD individueel. De e-learning is ook separaat te koop voor 60,00 euro. Wie alleen de e-learning volgt, kent na afloop de kaders en begrippen van de wet, weet het stappenplan te hanteren en is op de hoogte van zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden binnen de Wet zorg en dwang.

Neem contact met ons op
Vraag de brochure aan

Programma:

 • Wat houdt de wetswijziging in?
  • Kennis van de wet
  • Wat betekent dit voor jou?
  • Wat kun je doen en wat niet?
 • Werken met het stappenplan
  • Kennis van het stappenplan
  • Toepassen van het stappenplan
  • Overleggen volgens het stappenplan
 • Werken met meegebrachte casuïstiek
  • Casuïstiek uitwerken
  • Oplossingsrichtingen bespreken
  • Oplossingsrichtingen uitproberen in een simulatie

Resultaat

Uw medewerkers weten hoe te handelen in situaties waarbij de zorgvrager een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving vormt. Indien de zorgprofessional van mening is dat dwang moet worden toegepast, weet deze precies welke stappen moeten worden doorlopen om alternatieven te zoeken, of de maatregel in het zorgplan op te nemen.