Opleiding Verzorgende IG (VIG)

Verzorgende IG

Threewise zorgacademie biedt op mbo-niveau 3 de wettelijk erkende opleiding Verzorgende IG aan. Er is veel tijd en ruimte voor leren in de praktijk. In ons skillslab, of dat van de werkgever, oefenen deelnemers de vaardigheden waarvan de theorie is geleerd. Op de werkvloer kan de deelnemer meteen toepassen wat hij/zij heeft geleerd. De theorie leren de deelnemers voor een belangrijk deel met een e-learning. Het leerbedrijf heeft de mogelijkheid om de voortgang te monitoren en de deelnemer zo verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling.

Nadruk op specifieke thema’s

Naast de verplichte onderdelen van de Verzorgende IG opleiding is er ook ruimte om in te zoomen op specifieke thema’s. Dit kunnen thema’s zijn zoals ziektebeelden of verpleegtechnische handelingen. Binnen die ruimte zijn zorgorganisaties vrij de nadruk te leggen op de voor hen relevante thema’s.

Wilt u medewerkers in uw ziekenhuis of zorginstelling de opleiding Verzorgende IG laten volgen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte. Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Verzorgende IG opleiding en thema’s

Hieronder staat informatie over de opleiding inclusief de thema’s die tijdens de Verzorgende IG opleiding worden behandeld.

Direct Inschrijven

Algemene informatie

Threewise zorgacademie leidt op volgens de derde leerweg. Hierdoor kunnen medewerkers de opleiding Verzorgende IG versneld kunnen doorlopen. De opleiding duurt 15 maanden. Medewerkers ronden de verkorte opleiding af met een erkend mbo-diploma op niveau 3.

Tijdens de opleiding hebben deelnemers één keer in de twee weken een lesdag. Deze lesdag duurt 8 uur. De eerste 6 uur hebben ze klassikaal les in een inhoudelijk thema. De laatste 2 uur worden afwisselend Nederlands en rekenen gegeven of is er tijd voor zelfstudie.

Toelating voor de opleiding Verzorgende IG gebeurt op basis van een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats bij Threewise zorgacademie. Tijdens het intakegesprek kijken we naar de vooropleiding, werkervaring en motivatie. Ook wordt de beheersing van de Nederlandse taal beoordeeld.

Om te worden toegelaten tot de opleiding Verzorgende IG is het van belang dat medewerkers een gerelateerde zorgopleiding op niveau 2 of 3 hebben afgerond. Ook is het van belang dat deelnemers relevante werkervaring hebben opgedaan. Indien medewerkers nog geen zorgopleiding hebben afgerond en/of nog geen werkervaring hebben opgedaan, dan kan het zo zijn dat zij eerst de opleiding Helpende Zorg & Welzijn moeten afronden. In dit soort gevallen is het ook mogelijk om een combinatie-opleiding van Helpende én Verzorgende IG te volgen.

Bij de opleiding Verzorgende IG is de beroepspraktijkvorming (BPV), oftewel stage, erg belangrijk. Tijdens de opleiding loopt de medewerker stage bij een zorginstelling.

Threewise zorgacademie leidt op via de derde leerweg, waardoor er voor de stage geen urennorm is. Het aantal uren dat de medewerkers per week stage lopen hangt af van de werkervaring en de mogelijkheden bij de zorginstelling.

De mbo-niveau 3 opleiding Verzorgende IG van Threewise zorgacademie is opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het bijbehorende CREBO-nummer is 25491.

Het diploma wat Threewise zorgacademie uitreikt is wettelijk beschermd en voldoet aan alle eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt. Net zoals bij de opleidingen via Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).

Threewise zorgacademie is erkend opleider voor praktijkopleidingen volgens de derde leerweg. Dit leidt tot een erkend mbo-diploma volgens een verkort en werkend leertraject.

 

Programma

In dit thema komen algemene ADL werkzaamheden aan bod die een Verzorgende IG moet kunnen uitvoeren. Je leert bijvoorbeeld alles over persoonlijke verzorging, over wonen en huishouden en over het ondersteunen en begeleiden van de zorgvrager bij onder andere maatschappelijke zaken, praktische aangelegenheden en eigen regie.

In dit thema staat jouw rol als gezondheidsbevorderaar centraal. Je leert verschillende visies op gezondheid en ziekte kennen en komt te weten hoe je een rol kunt spelen in de ziektepreventie van de zorgvrager. Ook doe je kennis op over de anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam. Daarnaast leer je welke psychische en psychiatrische problemen veel voor komen en hoe je de zorgvrager het best bij kunt begeleiden.

In VPTH komen de verpleegtechnische handelingen aan bod die een verzorgende IG dient uit te kunnen voeren binnen haar rol als zorgverlener. Voorbeelden van verpleegtechnische handelingen zijn injecteren, katheteriseren, sondevoeding toedienen en EHBO toepassen.

In dit thema komen de kennis en vaardigheden aan bod die je als zorgverlener en organisator dient te beheersen bij het (mede) opstellen van een individueel zorgplan. Denk hierbij aan het verzamelen van gegevens, aan het in kaart brengen van de zorgvraag en aan het organiseren en afstemmen van de zorg. Ook leer je in dit thema alles over het handelen in crisissituaties.

Dit thema gaat over communiceren en samenwerken. Je leert bijvoorbeeld hoe je collega’s en stagiaires moet begeleiden. Ook leer je hoe je bepaalde gesprekstechnieken toepast, hoe je feedback moet geven én ontvangen en hoe je om moet gaan met klachten.

In dit thema staat een deskundige beroepshouding van de Verzorgende IG centraal. Er wordt hierbij zowel gefocust op de eigen deskundigheid, als op de samenwerking met andere beroepsgroepen om de kwaliteit en deskundigheid te vergroten. Ook leer je wat jouw rol is in het op peil houden van de kwaliteitszorg van jouw organisatie.

Er worden twee keuzedelen aangeboden, namelijk Ondernemend gedrag en Zorg en technologie.

Korte informatie

  • placeLocatie : in company
  • event_noteDuur : 15 maanden
  • access_timeTijden : in overleg
  • euro_symbolExtra : 100,- inschrijfkosten
  • euro_symbolKosten : offerte op maat
  • Referenties

    Veel organisaties hebben al voor ons gekozen.

    Lees hun ervaringen