Missie en Visie

Wij hebben een helder beeld van waar Threewise voor staat. Onze klanten en deelnemers dus ook. Onze missie, visie en waarden vormen de basis voor al onze besluiten en maken ons uniek als opleider.

Onze Missie

Threewise leidt tal van mensen op in veel verschillende niveaus en segmenten. Dit doen wij praktijkgericht en vol passie. Vaak helpen we mensen verder in een bestaande baan, maar soms helpen we mensen ook aan een nieuwe baan. Werk doen dat je leuk vindt en daar goed in zijn, zijn belangrijke voorwaarden voor een fijn leven. Onze missie is dan ook: mensen verder helpen in werk én leven.

Onze visie

Voor een opleider is het kunnen aanzetten tot ontwikkeling erg belangrijk. Maar hoe zetten we mensen aan tot ontwikkeling? Hiervoor is een veilige, persoonlijke en ontspannen leeromgeving van belang. In een dergelijke omgeving is leren leuk en raken mensen geïnspireerd om zich verder te ontwikkelen en hier ook verantwoordelijkheid in te nemen. Onze visie: Leren moet leuk zijn, dan gaat ontwikkeling vanzelf!

Betrouwbaar

Threewise is binnen de communicatie, opleidingen en trainingen erg transparant over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Persoonlijk

Threewise is kleinschalig en daardoor persoonlijk. Er heerst een informele en persoonlijke sfeer binnen onze communicatie, opleidingen en trainingen.

Praktijkgericht

De opleidingen, trainingen en docenten van Threewise zijn praktijkgericht. Zo kun je het geleerde direct toepassen binnen je werk of leven.

Deskundig

Threewise heeft de juiste mensen in dienst om ervoor te kunnen zorgen dat er deskundig werk wordt geleverd.

Flexibel

Soms veranderen plannen binnen een organisatie of doen er zich onverwachte problemen voor. Threewise denkt mee in oplossingen.