HVP Zorg

Om goede zorg te verlenen, hecht HVP Zorg veel waarde aan opleidingen voor haar medewerkers. Bestuurder Tugba Kaya wil bovendien dat mensen kansen krijgen en pakken om zich te ontwikkelen en zelfstandig te zijn. Het opleiden van medewerkers, afgestemd op hun behoeften, vindt Kaya daarbij cruciaal. “Ze hoeven niet in één keer een opleiding tot verzorgende of verpleegkundige te behalen. Ze kunnen ook eerst een opleiding op niveau 2 volgen of een paar jaar ervaring opdoen. Stapsgewijs leren dus.” In onderstaand filmpje vertelt Tugba over de ‘bijzondere’ samenwerking met Threewise:

Lees hier het hele interview met HVP-bestuurder Tugba Kaya