Savant Zorg professionaliseert dienstverlening in restaurants

Savant Zorg wil haar restaurants professionaliseren en de gastvrijheid naar een hoger niveau tillen. De zorgaanbieder in Zuidoost-Brabant is daartoe een samenwerking aangegaan met Threewise voor het trainen en coachen van ruim 60 restaurantmedewerkers.

Savant Zorg heeft in zeven van de acht locaties een restaurant. Deze vervullen een belangrijke functie voor bewoners en bezoekers. Savant Zorg wil de dienstverlening en bedrijfsvoering in de restaurants dan ook graag professionaliseren.

Standaard uitstraling met couleur locale

“We staan aan het begin van deze ontwikkeling”, vertelt Richard van de Walle, regiocoördinator Wonen & Services bij Savant Zorg. “We willen een standaard uitstraling in alle restaurants creëren. Dat iedereen weet dat je bij Savant bent, omdat het er in de basis hetzelfde uit ziet en aan toe gaat op de locaties. Waarbij er wel ruimte is voor couleur locale, afgestemd op de doelgroep.” Ook het invoeren van een kleine kaart en het upgraden van de maaltijdvoorzieningen maken deel uit van de plannen.

Kennis en vaardigheden van restaurantmedewerkers

Een belangrijke voorwaarde voor de professionalisering is dat restaurantmedewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. De restaurantmedewerkers volgen, in groepen, gedurende een half jaar een opleidingstraject. Ze worden door Threewise getraind op hun vaardigheden en daarnaast gecoached. Door middel van e-learning brengen de medewerkers hun kennisniveau op peil. De opleiding richt zich zowel op het leren van horeca vaktechnieken als het bijbrengen van kennis over voeding en gedrag. Denk daarbij aan voedingsleer, voedselveiligheid, presentatie van maaltijden of upselling. Maar ook aan het horen en zien van de behoeften van gasten en het aansluiten daarop.

Medewerkers ontwikkelen? Bekijk de opleidingen, trainingen en e-learning van Threewise

Gastvrijheid door de hele zorgorganisatie

Savant Zorg beseft dat gastvrijheid niet aan alleen aan eten en drinken is gekoppeld. De medewerkers van de Technische Dienst en Huishoudelijke Dienst worden daarom meegenomen in het gastvrijheidstraject. “Ook zij komen bij onze cliënten”, licht Richard toe. “Gastvrijheid staat in het koersplan van Savant Zorg beschreven. We willen dat het zich als een olievlek door de organisatie verspreidt, ook naar de zorg.”

Leermeester in de horeca

Eind oktober vond de kick-off met alle restaurantmedewerkers plaats. Ook is er een nulmeting uitgevoerd en zijn de eerste medewerkers in een vroegtijdig stadium opgeleid tot leermeester in de horeca. De functie van eerste medewerker is vrij recent ingevoerd bij Savant Zorg, na een facilitaire reorganisatie. Richard: “De eerste medewerker is de meewerkend voorman die door zijn achtergrond en ondersteunende kwaliteiten de medewerkers ondersteunt. Door de opleiding tot leermeester in de horeca te volgen, leren de eerste medewerkers hoe ze hun kennis en ervaring over kunnen dragen en bestaat bovendien de mogelijkheid om met leerlingen en stagiaires te werken.”

Teambuilding

De eerste ervaringen met het opleidingstraject, dat tot mei 2019 duurt, zijn erg positief. Richard: “Een aantal medewerkers was aanvankelijk wat sceptisch, maar vindt het nu ook leuk om deel te nemen. De trainingen in teamverband dragen daaraan bij. De medewerkers geven en krijgen feedback in het team. Degenen die wat achterblijven, worden geholpen door collega’s om zo samen tot hetzelfde resultaat te komen. Echt een stukje teambuilding.”

Lees ook:

E-learning bij de Amanshoeve: ‘Bijspijkeren rond de maaltijd’

De 6 pijlers van het gastvrijheidsmodel