Subsidies voor opleidingen in de zorg: 5 opties voor werkgevers

Het opleiden van bestaande en nieuwe medewerkers in de zorg is hard nodig, maar brengt voor werkgevers de nodige kosten met zich mee. Gelukkig kunnen zorgorganisaties gebruik maken van subsidies voor opleidingen in de zorg. We zetten er meerdere op een rij.

De subsidies voor opleidingen in de zorg op alfabetische volgorde:

Praktijkleren in de derde leerweg

Verzorg je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. Deze geldt voor drie vormen van opleiden:

  1. Diplomagericht: Gehele mbo-opleiding;
  2. Gericht op een certificaat;
  3. Gericht op praktijkverklaring: Dit betreft praktijkleren op maat. Hier wordt in de praktijk van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen geleerd op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt tijdens de begeleiding bij de beroepspraktijkvorming van de student. De subsidie geldt voor een medewerker die werkloos was, werkloos dreigt te worden of waarbij de functie-eisen dusdanig veranderen dat scholing noodzakelijk is.

De subsidie loopt maximaal 40 weken en is maximaal € 2.700,-. De subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg geldt alleen in de periode waarin ook daadwerkelijk begeleiding in de praktijk plaatsvindt. Per week is dit dan € 67,50.

>>> Bekijk alle subsidies voor zorg en welzijn op de Subsidiewijzer van RegioPlus

Praktijkleren in het mbo

Praktijkleren in het mbo geldt voor dezelfde opleidingstypes en doelgroep als Praktijkleren in de derde leerweg. Deze regeling geldt voor niet voor de praktijkbegeleiding maar de opleiding. Na aanmelding vraagt Threewise de subsidie aan. Je profiteert daarvan doordat de toegekende vergoeding wordt afgetrokken van de opleidingskosten die we bij jou in rekening brengen. Dit zijn de volgende bedragen:

De duur van de vergoeding is maximaal 40 weken. De volgende vergoedingen gelden:

  • gericht op een praktijkverklaring: € 750, –
  • gericht op een mbo-certificaat: € 1.750, –
  • gericht op een mbo-diploma: € 2.050,

Tijdens de aanmelding kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken. Je krijgt dan nog een aantal extra vragen, zodat wij de vergoeding kunnen aanvragen.

Neem contact op

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017-2023) van het ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn. Met deze subsidie wil VWS een extra impuls geven aan opleidings- en trainingsprojecten die gericht zijn op instroom of het behoud van medewerkers. Het gaat om een bedrag van 420 miljoen euro voor zorgorganisaties.

>>> Lees ook: SectorplanPlus: subsidie voor opleidingen in zorg en welzijn

Werkgevers in zorg en welzijn kunnen zich in verschillende tijdvakken intekenen op de subsidie. De vierde aanvraagperiode is verlengd tot eind augustus 2022 en geldt voor opleidingen in 2022 en 2022/2023.

Meer informatie over SectorplanPlus

SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Hiermee zet de organisatie in op ‘een leven lang ontwikkelen’. Ook investeert zij in de kennis, groei en ontwikkeling van haar medewerkers. Met de SLIM-subsidie kan de werkgever een praktijkleerplaats bieden voor het behalen van een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg.

Voor het opleiden door Threewise kun je de SLIM-subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt € 2.700. De aanvragen voor subsidie hiervoor kun je indienen in maart en in september. De aanvragen overschrijden vaak het beschikbare budget. Dit betekent dat niet alle aanvragen gehonoreerd worden.

Meer informatie over de SLIM-regeling

Bekijk het opleidingsaanbod van Threewise Zorgacademie

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen. Het Stagefonds is bedoeld voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

De subsidie is verlengd tot en met 2027. Zorgorganisaties kunnen daarmee na het afronden van het studiejaar opnieuw Stagefonds Zorg aanvragen.

Meer informatie over het Stagefonds Zorg

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Als een organisatie is aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) kan het ten behoeve van leren en werken mogelijk een beroep doen op het fonds. Voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen is dat de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), voor universitair medisch centra SoFoKleS en voor de VVT-sector betreft het de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT).

Het UWV heeft tenslotte ook een groot aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken.

Wil je advies of meer informatie over het opleiden van medewerkers in de zorg?

Neem contact op met Threewise Zorgacademie

Lees ook:

Opleidingen in de zorg: kansen voor zorgorganisaties én werkzoekenden

Incompany trainingen en opleidingen: voor- en nadelen op een rij