SectorplanPlus: subsidie voor opleidingen in zorg en welzijn

Het is van 2017 tot 2021 mogelijk om subsidie uit het SectorplanPlus (VWS) aan te vragen voor opleidingen en trainingen in zorg en welzijn. Een mooie kans voor zorgorganisaties om een extra impuls te geven aan scholingsactiviteiten die gericht zijn op instroom of het behoud van medewerkers. We zetten de belangrijkste informatie voor je op een rij.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017-2021) van het ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn. Zij kunnen in verschillende tijdvakken intekenen op subsidie uit SectorplanPlus.

Aanvraag- en uitvoeringsperiode SectorplanPlus

Voor het derde tijdvak van SectorplanPlus liep de aanvraagperiode van 3 tot en met 21 december 2018. De uitvoeringsperiode voor opleidingsprojecten in dit tijdvak is van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. Alleen opleidingsactiviteiten die starten in 2019 kwamen in aanmerking voor subsidie in dit tijdvak. Eind 2019 is inschrijving voor het vierde tijdvak mogelijk, waarvan de uitvoeringsperiode 2020 is.

>>> Lees ook: Subsidie voor opleidingen in de zorg: 5 opties voor werkgevers

De activiteiten die vanuit SectorplanPlus voor subsidie in aanmerking komen, zijn:

A) Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B) Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C1) Beroepsopleidingen anders dan A en B;
C2) Training en Opleiding: Lang (minimaal 128 uur);
C3) Oriëntatiebaan;
D) Training en ontwikkeling: middellang (40 uur tot 128 uur);
E) Training en ontwikkeling: kortdurend (minimaal 3 uur tot 40 uur).

Voor deelnemers aan kwalificerend onderwijs onder activiteit A en B geldt een minimale deelname van 6 maanden en een minimale aanstelling voor 24 uur. Werknemers in een beroepsopleiding (BBL en HBO-duaal) met een dienstverband van minder dan 24 uur per week komen in aanmerking voor subsidie onder activiteit C1. Net als de trajecten BBL derde leerweg, HBO deeltijd en Associate Degree.


Threewise biedt meerdere opleidingen volgens de derde leerweg (C1) aan die voor subsidie in aanmerking komen, zoals:

Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende IG 


Subsidie voor trainingen

Ook trainingen komen in aanmerking voor subsidie. SectorplanPlus onderscheidt daarin drie activiteiten, afhankelijk van de duur van de trainingen: minimaal 128 uur (activiteit C2), van 40 tot 128 uur (D) en van 3 tot 40 uur (E).

Trainingen onder activiteit D zijn gericht op vakinhoudelijke (bij)scholing, leiderschapsvaardigheden en (in)werkprogramma’s. Activiteit E heeft betrekking op een kortdurende training van onder meer persoonlijke vaardigheden (soft skills) en vakinhoudelijke vaardigheden. Trainingen kunnen door externe opleidingsinstituten, door interne docenten van een zorgorganisatie of door een combinatie van beiden worden gegeven.


Threewise verzorgt de volgende maatwerktrainingen:

Training Leidinggeven Training Gastvrijheid


Maximale subsidie per opleiding of training

Voor kwalificerend onderwijs (activiteiten A en B) geldt een minimale deelname van 6 maanden met een maximale bijdrage van € 5.000 voor een periode van maximaal 2 jaar. Voor de activiteiten (C, D en E) is sprake van subsidie op basis van daadwerkelijk gemaakte subsidiabele kosten. De maximale vergoedingen zijn € 2.000 (activiteit C), € 750 (activiteit D) en € 250 (activiteit E) per traject. De in aanmerking komende kosten zijn verletkosten van de deelnemer, loonkosten van de interne docent en externe kosten van opleidingsleveranciers die direct aan de uitvoering van de training zijn toe te rekenen.

VWS bepaalt op basis van de ingediende aanvragen het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor het derde tijdvak. Het budget wordt via de regionale werkgeversorganisaties, die zijn aangesloten bij RegioCoöp, op basis van een verdeelsleutel verdeeld over de organisaties. VWS streeft naar een afhandeling van dit proces op uiterlijk 15 februari 2019, zodat de subsidietoekenning in de tweede helft van februari bekend kan worden gemaakt.

Servicemedewerker toegevoegd als subsidiabele opleiding

Er zijn voor het derde tijdvak van SectorplanPlus enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de voorgaande tijdvakken. Zo is de BBL-opleiding Servicemedewerker niveau 2 toegevoegd aan de lijst met subsidiabele opleidingen. Ook worden opleidingsprojecten voor de verpleeghuiszorg niet langer ter advies voorgelegd aan het zorgkantoor, waarmee het adviesrapport komt te vervallen. Wel dienen de opleidingsprojecten voor het derde tijdvak in lijn te zijn met het Kwaliteitsplan.

Eisen bij aanvraag SectorplanPlus

Als het gaat om de aanvraag is het goed om te weten dat opleidingen en trainingen bestemd moeten zijn voor professionals die in de cliëntenzorg (het primaire proces) werkzaam zijn. Een andere voorwaarde is dat de opleidingsprojecten gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

>>> Lees ook: Incompany trainingen en opleidingen: voor- en nadelen op een rij

Een aanvraag kan verder slechts op één van de 28 arbeidsmarktregio’s betrekking hebben. Als een organisatie actief is in meerdere arbeidsmarktregio’s moet er per regio een aanvraag worden ingediend. Daarnaast kunnen alle ondernemingen die tot een groep behoren gezamenlijk maximaal één aanvraag per arbeidsmarktregio indienen.

Klik hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure en het Programma van Eisen voor SectorplanPlus.

Kies voor een opleiding of training van Threewise, dé vakschool voor de zorg!