Opleidingen in de zorg: kansen voor zorgorganisaties én werkzoekenden

Opleidingen in de zorg zijn belangrijker dan ooit. Voor zorgorganisaties om medewerkers aan te trekken en te behouden. Voor zorgprofessionals om zich door te ontwikkelen en voor werkzoekenden om zich te laten bijscholen of omscholen voor de zorg. Welke kansen bieden opleidingen in de zorg voor zorgorganisaties en werkzoekenden? Een overzicht van verschillende initiatieven, opleidingsvormen, subsidies en meer.

De krapte op de arbeidsmarkt is in heel Nederland voelbaar, maar zeker ook in de zorg. Zorgorganisaties zetten alles op alles om de vele vacatures te vervullen. Voor werkzoekenden, zowel zorgprofessionals als zij-instromers, liggen de kansen rond werken en leren in de zorg voor het oprapen.

Impulsen aan opleiden voor de zorg

Het opleiden van medewerkers in de zorg heeft de volle aandacht. Zo vindt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat er intern en extern maximaal moet worden opgeleid. Het verhogen van de opleidingscapaciteit is een van de oplossingen om het personeelstekort in Nederlandse ziekenhuizen aan te pakken, aldus de NVZ, die pleit voor een nieuwe aanpak.

Bekijk het opleidingsaanbod van Threewise Zorgacademie

Ook het kabinet zet via de actielijn ‘Beter leren in de zorg’ in op permanent leren en ontwikkelen door zorgprofessionals. Het ministerie van VWS geeft verschillende impulsen aan opleiden, bij- en nascholen om daarmee de nijpende personeelstekorten in de zorg tegen te gaan.

Het belang van opleidingen in de zorg

Zorgorganisaties erkennen het belang van voldoende en goed opgeleide professionals. Vanuit eigenbelang, voor het belang van de zorgsector en soms ook om mensen een kans op een hoopvolle toekomst te geven. Het opleiden van medewerkers is daarbij cruciaal, vindt bijvoorbeeld Tugba Kaya, bestuurder van HVP Zorg. Zelfs als mensen na hun opleiding besluiten buiten HVP Zorg te gaan werken. “Dat maakt mij niet uit. Ik ben sowieso blij als ze een diploma hebben en hun werk met plezier doen”, aldus Kaya.

Incompany, verkorte opleiding en derde leerweg

Er zijn meerdere manieren om medewerkers op te leiden: door eigen mensen, een extern traject of door een incompany opleiding. Incompany, waarbij de opleiding in de organisatie zelf plaatsvindt, kent meerdere voordelen ten opzichte van een externe opleiding, zoals dit overzicht laat zien.

Een verkorte opleiding blijkt voor veel zorgorganisaties een interessante optie om de instroom van nieuwe medewerkers te vergroten. Ze spelen hiermee in op mensen die een reguliere opleiding te lang en te kostbaar vinden en daardoor verloren gaan voor de zorg. Zo deden zorgorganisatie Saffier, Luba Uitzendbureau en opleidingsinstituut Threewise een pilot waarin zij-instromers en andere geïnteresseerden versneld de opleiding tot helpende (niveau 2) konden doorlopen. De deelnemers hadden een dag in de week les en liepen stage bij Saffier. Na een verkorte opleiding van vier tot vijf maanden ontvingen zij hun diploma Helpende Zorg en Welzijn.

 

De zogeheten ‘derde leerweg’ biedt ook de mogelijkheid om de duur van de opleiding in te korten. Waar bij BBL- en BOL-trajecten het aantal opleidingsuren wordt gezien als kwaliteitsnorm voor goed onderwijs, houdt de derde leerweg rekening met de ervaring en het leertempo dat iemand heeft. Dit scheelt werkgevers in de zorg vaak verletkosten, terwijl ze op kortere termijn over goed opgeleide medewerkers beschikken.

Om medewerkers of jezelf bij te scholen, zijn erkende opleidingen niet de enige manier. Trainingen, cursussen en e-learningmodules kunnen ook erg geschikt zijn om specifieke kennis en vaardigheden van medewerkers te verbeteren.

>>> Lees ook: E-learning in de zorg: alles over online cursussen voor zorgprofessionals

Opleidingen in de zorg op mbo-niveau 2 en 3

Als we inzoomen op specifieke functies in de zorg, zijn er onder meer ontzettend veel vacatures voor verzorgende IG. Dat biedt kansen voor zorgprofessionals op niveau 2. Wie als helpende wil doorgroeien, kan de opleiding tot verzorgende IG verkort volgen. Of een tussenstap maken door het volgen van een opleiding tot helpende plus.

Maar waar iedereen rept over vacatures op niveau 3 en hoger, blijven medewerkers op niveau 2, zoals voedingsassistenten en helpenden, onverminderd van groot belang voor de zorg. Een coalitie van ‘Koplopers’ binnen het Zorgpact vindt het zelfs de hoogste tijd voor een herwaardering en comeback van mbo-2 medewerkers in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Zij kunnen bijdragen aan het verkleinen van de personeelstekorten en het vergroten van de kwaliteit van zorg, aldus de coalitie.

Subsidie op opleidingen in de zorg

Het opleiden van bestaande en nieuwe medewerkers in de zorg brengt voor werkgevers uiteraard kosten met zich mee. Gelukkig kunnen zorgorganisaties gebruik maken van subsidies voor opleidingen in de zorg. We zetten er vijf op een rij:

* SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017-2021) van het ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn;
* Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren.
* Wie een student een praktijk- of werkleerplaats wil aanbieden, kan mogelijk gebruikmaken van de subsidieregeling Praktijkleren.
* Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KIPZ) stimuleert het kabinet instellingen om te investeren in opleidingen.
* Als een organisatie is aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) kan het ten behoeve van leren en werken mogelijk een beroep doen op het fonds.

Threewise is de vakschool voor opleidingen in de zorg. Threewise is erkend opleider voor de mbo-opleidingen Helpende en Verzorgende IG en biedt daarnaast open trainingen en e-learningmodules aan. Waarmee kunnen we je helpen?

Medewerkers ontwikkelen

Lees ook:

De voor- en nadelen van incompany trainingen en opleidingen

Subsidie voor opleidingen in de zorg: 5 opties voor werkgevers