‘Tijd voor comeback mbo-2 medewerkers in de zorg’

Het is de hoogste tijd voor een herwaardering en comeback van mbo-2 medewerkers in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Zij kunnen bijdragen aan het verkleinen van de personeelstekorten en het vergroten van de kwaliteit van zorg, vindt een coalitie van ‘Koplopers’ binnen het Zorgpact.

De ervaring is dat mbo-2 medewerkers nog maar een klein deel uitmaken van het huidige personeelsbestand in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. “Iedereen kent wel de analyse dat door toenemende vergrijzing, technologisering en extramuralisering de complexiteit is toegenomen”, schrijft de coalitie.

“De indruk is ontstaan dat zorg bieden moeilijk is, terwijl ‘complex’ in de kern betekent dat het werk verschillende taken omvat. Bij zorginstellingen is bovendien de druk toegenomen om te kunnen garanderen dat er zorg van goede kwaliteit wordt geboden. Dit vertaalt zich vaak in het stellen van hogere opleidingseisen aan medewerkers.”

‘Zorg door alleen mbo-niveau 3 staat nergens voorgeschreven’

Bovenstaande heeft eraan bijgedragen dat er momenteel in de zorg relatief veel mensen ingezet worden met een opleidingsniveau vanaf mbo-niveau 3. “De veronderstelling heeft post gevat dat dit moet en diverse organisaties handelen naar die veronderstelling. Het staat echter nergens voorgeschreven dat zorg, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, alleen of vooral geboden mag worden door medewerkers met tenminste een mbo-niveau 3 diploma”, aldus de coalitie. “Elk niveau heeft zijn waarde, ook de mbo-2 medewerker, en met elkaar kunnen ze een compleet en hoogwaardig functiehuis vormen.”

Nieuw beroepscompetentieprofiel

De verbreding van het kwalificatiedossier van mbo-2 Zorg en Welzijn een aantal jaren geleden heeft niet op alle terreinen goed uitgepakt, vindt de coalitie. “Zowel de nieuwe benaming (Dienstverlening) als de positionering van de opleidingen, hebben geleid tot verkeerde beelden bij werkgevers en studenten.”

Er wordt momenteel door landelijke werkgevers- en werknemerspartijen gewerkt aan een nieuw beroepscompetentieprofiel voor de mbo-2 medewerker in de zorg. “Vanwege de toenemende personeelstekorten in de zorg en de kansen voor mbo-2 medewerkers die daardoor ontstaan, pleiten we er vanuit de coalitie voor dat het opleiden van mbo-2 studenten weer meer geplaatst wordt in de context van zorg en welzijn.”

Waardepropositie mbo-2 medewerker

De coalitie, bestaande uit WijkLeerbedrijf Den Haag, Zorgwacht en Buurtverbinding/Landlustlab, heeft een waardepropositie voor de mbo-2 medewerker opgesteld. Een van de uitgangspunten bij het opstellen ervan betreft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin wonen en welzijn als een van de vier inhoudelijke thema’s wordt benoemd die doorslaggevend zijn voor een goede levenskwaliteit. “Mbo-2 medewerkers kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren, doordat zij veel werkzaamheden hiervan binnen een zorgteam kunnen oppakken”, aldus de coalitie.

Een ander uitgangspunt voor de waardepropositie is dat zorgaanbieders bij de opbouw van hun functiehuis baat hebben bij een goede functiemix, waarbij medewerkers met verschillende niveaus vanuit de eigen specialiteit tegemoet kunnen komen aan de cliëntvraag. “Vanwege hun meerwaarde en mogelijkheden verdient de mbo-2 medewerker in het functiehuis een serieuze en duurzame plek.” De positie van mbo-2 medewerkers kan volgens de coalitie vanuit verschillende invalshoeken worden versterkt. “Bijvoorbeeld vanuit scholing, het werken aan een goede functiemix in de zorginstelling of via regionale afspraken.”


Threewise is partner in het WijkLeerbedrijf Den Haag (een van de Koplopers van de coalitie) en biedt verschillende mbo-opleidingen op niveau 2: Voedingsassistent, Gastvrijheidsmedewerker en Helpende Zorg en Welzijn.