Onderwijsinspectie te spreken over opleiding Verzorgende IG van Threewise

Threewise zorgacademie zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit. Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs na kwaliteitsonderzoek, specifiek gericht op de opleiding Verzorgende IG.

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder onderwijsbestuur in Nederland. In dit kwaliteitsonderzoek staat centraal of de sturing op kwaliteit vanuit het bestuur op orde is en waar de eventuele risico´s liggen.

Missie, visie en kernwaarden bij iedereen duidelijk

Voor iedereen die met de medewerkers van Threewise samenwerkt is het duidelijk hoe Threewise graag wil werken, concludeert de inspectie. “Van daaruit gaat de directie samen met het team na wat beter kan en wat ze beter of anders wil. Daarna lukt het de directie goed om verbeteracties in te zetten en te volgen.” Ook loopt de begeleiding van studenten goed, is er structureel contact tussen de docenten en praktijkbegeleiders en schakelen de directie en leerbedrijven snel als situaties daarom vragen.

Wil je Verzorgende IG worden? Klik hier

“Deze feedback van de inspecteurs maakt ons zeer blij”, vertelt Bernadette Molier, directeur van Threewise. “In alle gesprekken gedurende de onderzoeksdag met de studenten, docenten en praktijkbegeleiders hoorde de commissie de missie, visie en kernwaarden van Threewise terug. Geen holle frasen, maar waarheden, bekend bij alle betrokkenen.”

‘Deugdelijke examinering en diplomering’

Het onderdeel ‘examinering en diplomering’ is dit keer voor het eerst onderzocht, omdat vier jaar geleden de opleiding Verzorgende IG nog geen afgestudeerden had. Het onderdeel krijgt een voldoende, omdat de examencommissie ‘deugdelijke examinering en diplomering borgt’, schrijven de inspecteurs in het rapport. Threewise heeft onder meer een passend proces opgezet voor studenten die richting hun diploma gaan, aldus de inspectie. Ook pakt de examencommissie duidelijk haar rol omtrent examenmateriaal en is ze kritisch op de dossiers die ze ontvangen.

Voorbereiden op grotere workload

In de komende jaren wil Threewise werken aan het verder professionaliseren van de examencommissie, zegt Molier. “Zo zijn zij ook voorbereid op een grotere workload die Threewise krijgt door de groei die ze voor ogen heeft.”

>> Bekijk het hele onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs

Heb je, als particulier of werkgever in de zorg, vragen over dit rapport of onze opleiding Verzorgende IG? We bespreken het graag!

Neem contact op