Recordaantal aanvragen voor subsidie via SectorplanPlus

Een recordaantal zorg- en welzijnsorganisaties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het laatste tijdvak van SectorplanPlus subsidie aan te vragen.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS voor regionale werkgevers in Zorg en Welzijn. Het project loopt van medio 2017 tot en met december 2021, verdeeld over in totaal vier tijdvakken. Eind december 2019 is het vierde tijdvak gesloten voor nieuwe aanvragen. Het gaat daarbij om trajecten die starten na januari 2020.

>>> Lees ook: Subsidie voor opleidingen in de zorg: 5 opties voor werkgevers

Behouden en inzetbaar houden van medewerkers

Naast subsidie voor extra opleidingsinspanningen gericht op nieuwe instroom, was het dit vierde tijdvak ook mogelijk een aanvraag in te dienen voor scholing gericht op behoud en het inzetbaar houden van personeel. Van alle aanvragen hebben 786 instellingen een aanvraag voor behoud gedaan, zo meldt VWS. In totaal is ongeveer 30% van alle aanvragen gericht op het behouden en het inzetbaar houden van huidige medewerkers.

BBL en hbo-opleiding

Na de eerste beoordeling bleven er 1.243 instellingen over die in dit tijdvak subsidie hebben aangevraagd voor in totaal 422.785 deelnemers. Daarvan zijn er 33.443 aanvragen voor een BBL-opleiding en 6.654 voor een hbo-opleiding. Het grootste deel van het subsidiebedrag is gemoeid met deze categorieën opleidingen.

Bekijk onze opleidingen Bekijk onze trainingen

Subsidieverlening

Het ministerie zal de subsidieaanvraag dit voorjaar omzetten in een subsidieverlening. Insteek daarbij is om alle aangevraagde opleidingstrajecten die voldoen aan de spelregels voor een zo groot mogelijk deel subsidiabel te stellen.

Lees ook:

SectorplanPlus: subsidie voor opleidingen in zorg en welzijn

Incompany trainingen en opleidingen: voor- en nadelen op een rij