Geslaagde missie: elf kandidaten behalen mbo-certificaat Voeding en Hospitality

Het verschil maken voor kwetsbare, zieke mensen. Dat willen ze. En daarom volgden ze een opleiding die hen het mbo-certificaat Voeding en Hospitality in Zorg en Welzijn zou moeten opleveren. Elf kandidaten gingen ervoor en slaagden. Het magazine Uitblinkers in de zorg was bij de uitreiking en schreef er een artikel over, waarvan we hieronder een deel weergeven.

De uitreiking van de certificaten vond 17 januari plaats bij opleider Threewise Zorgacademie in Rijswijk. De elf deelnemers aan de opleiding hebben hun missie volbracht. Ze ontvangen het ‘certificaat voedingsassistent’ dat officieel te boek staat als het mbo-certificaat Voeding en Hospitality in Zorg en Welzijn. Overal geldig, officieel erkend, geregistreerd bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Opleiding Voedingsassistent met mbo-certificaat

De opleiding die 6 september jongstleden van start ging en acht sessies kende, heeft veel teweeg gebracht bij de deelnemers, zegt Bernadette Molier van Threewise ter introductie. “Jullie weten hoe je zorgvragers op de juiste wijze kunt voorzien van eten en drinken. Een pracht vak!” Maar blijf wel doorgaan met leren, spoort ze aan. “Houd die grijze massa in beweging.”

Verontruste appjes

De elf geslaagden doorliepen een pittig traject. Na de derde en vierde les kreeg docent Bart Slob een serie verontruste appjes met als strekking: “Help, het is zo veel. Moet ik ook nog die e-learnings doorlopen. M’n gezin heeft ook aandacht nodig.”

Ze moesten door. Uitstel was geen optie, want dat levert achterstanden op die je niet meer ongedaan kunt maken. Slob tegen de groep en hun aanhang: “De spanningen liepen op, er kwamen emoties los. Is te begrijpen, want er kwam veel op jullie af. Al die vakken: voedingsleer en allergenen, dieetleer, gastvrijheid, communicatie, feedback geven en ontvangen, eten en drinken presenteren, ziektebeelden en voeding, HACCP, stage. Huiswerk soms. En dat allemaal binnen acht weken.”

Ontvang ons gratis e-book ‘Voedingsassistent, leren en ontwikkelen’

De Nederlandse taal was voor sommigen een obstakel. Gelukkig werden ze geholpen door anderen. Dat was ook het mooie van deze groep. Ze sleepten elkaar er doorheen, zo blijkt uit de speech van de docent.

Durf is belangrijk

Daarna reikt Slob de certificaten uit met begeleidend commentaar. Onzekere cursisten groeiden tijdens de opleiding uit tot mondige kandidaten, zo blijkt. Durf is ook een prettige eigenschap. Dingen gewoon doen, ook al weet je niet zeker of het gaat lukken. Tijdens een rollenspel een gesprek voeren in het Nederlands bijvoorbeeld als je de taal niet goed machtig bent.

Een van de dames deed dat vrijwillig, waar anderen deze ‘klus’ aan zich voorbij lieten gaan. Slob: “Heel goed dat jij dat oppakte ondanks je taalachterstand. Je bent iemand die ervoor gaat, je doet het gewoon, dat gaat je ver brengen. Blijf dat doen. Blijf de mooie vrouw die je bent.”

Het volledige artikel en twee interviews met geslaagde voedingsassistenten (tekst: Jaap de Graaf, fotografie: Sjoukje Kilian) lees je in editie 25 van Uitblinkers in de zorg

Opleiding voedingsassistent incompany Neem contact op

Lees ook:

Opleiding voedingsassistent in het ziekenhuis: de mogelijkheden