Threewise organiseert training Wet zorg en dwang

Threewise zorgacademie organiseert de nieuwe training ‘Wet zorg en dwang, van BOPZ naar Wzd’. Na drie dagdelen training en het doorlopen van de e-learning zijn deelnemers op de hoogte van de nieuwe wet en goed voorbereid om deze professioneel toe te passen in hun zorgorganisatie.

Op 1 januari 2020 werd de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is van toepassing op cliënten met een psychogeriatrische aandoening en cliënten met een verstandelijke beperking. Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag volgens de nieuwe wet in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstige nadelige gevolgen voor de cliënt of zijn omgeving. De Wzd beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen. Anders dan bij de BOPZ, is de Wzd ook van toepassing op cliënten die niet gedwongen zijn opgenomen.

Bekijk onze training Wet zorg en dwang Bekijk onze e-learning Wet zorg en dwang

Rol van zorgverleners

Meerdere zorgverleners spelen een rol bij de besluitvorming rond onvrijwillige zorg: als beslisser, als overlegpartner, als adviseur of als beoordelaar. De Wzd duidt hen aan met nieuwe beschrijvingen en benamingen als ‘zorgverantwoordelijke’ en ‘Wzd-arts’. De Wzd introduceert bovendien de termen ‘deskundigenoverleg’ en ‘uitgebreid deskundigenoverleg’. De Wzd bepaalt dat de zorgaanbieder voor iedere cliënt een zorgverantwoordelijke aanwijst. Die is verantwoordelijk voor het zorgplan, overleg met de cliënt en zijn vertegenwoordiger en het inrichten van een dossier voor de cliënt.

Training voor zorgprofessionals

Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet en weten wat hen te doen staat per 1 januari 2020. Threewise zorgacademie organiseert daarom voor zorgprofessionals de training Wet zorg en dwang. Zodat zij tijdig en goed zijn voorbereid op hun nieuwe rol en de samenwerking met andere deskundigen.

De training omvat drie dagdelen cursus, e-learning en een hand-out. Tijdens de dagdelen behandelen deelnemers de volgende onderwerpen:

* Dagdeel 1: Wat houdt de wetswijziging in, wat is het doel, wat betekent dit voor een zorgorganisatie en voor jou als zorgprofessional?
* Dagdeel 2: Werken met het stappenplan
* Dagdeel 3: Werken met meegebrachte casuïstiek

E-learning Wet zorg en dwang

De e-learning is ook separaat te koop. Wie alleen de e-learning volgt, kent na afloop de kaders en begrippen van de nieuwe wet, weet het stappenplan te hanteren en is op de hoogte van zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden binnen de Wzd.

Naar training Wet zorg en dwang

Naar e-learning Wet zorg en dwang

Lees ook:

Wet zorg en dwang (Wzd): wat je als zorgprofessional moet weten en doen

Incompany trainingen en opleidingen: voor- en nadelen op een rij