Diploma-uitreiking WijkLeerbedrijf Groep Vier

Op 23 januari 2017 ontvingen de deelnemers uit het Wijkleerbedrijf groep vier hun diploma’s voor de opleiding Zorghulp (MBO niveau 1). De diploma-uitreiking werd gehouden in Het Zamen gebouw aan de Esperantostraat.

De diploma-uitreiking

De vierde groep die de opleiding Zorghulp(MBO niveau 1) volgden, hebben op 23 januari 2017 hun diploma’s in ontvangst mogen nemen. De diploma’s zijn het bewijs van het harde werk dat ze hebben geleverd tijdens hun opleiding. Ze hebben een jaar lang hard gewerkt aan het verbeteren van hun taalvaardigheid en hebben de vaardigheden geleerd die ze nodig hebben als zorghulpmedewerker. De opgedane kennis hebben ze in de praktijk uitgevoerd tijdens hun stageperiodes, waarbij ze steun hebben geboden aan kwetsbare mensen uit de buurt.

Opleiding Zorghulp

De opleiding Zorghulp wordt verzorgd door Threewise in samenwerking met ROC Mondriaan. De deelnemers die hieraan meedoen zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en moeten dus goed begeleidt worden. Ze hebben tijdens hun opleiding verbeteringen gebracht aan hun taal en hebben geleerd hoe ze om moeten gaan met de mensen die de zorghulp nodig hebben. De deelnemers hebben tijdens hun opleiding ook stage moeten lopen. De stageperiode bestaat bij deze opleiding uit zowel formele als informele zorg.

Betrokken partijen

Het WijkLeerbedrijf Den Haag Centrum wordt mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van en samenwerking tussen verschillende partijen. Het Werkgeversservicepunt, Stichting Eykenburg, Humanitas DHM, Staedion, Threewise en Calibris Advies werken samen om het WijkLeerbedrijf te kunnen realiseren.