Veldpartijen: ‘Wet zorg en dwang moet grondig worden herzien’

De uitvoeringsproblemen rond de Wet zorg en dwang (Wzd) worden nauwelijks aangepakt, zo schrijven elf beroepsverenigingen, cliënten- en brancheorganisaties. Het wetsvoorstel tot reparatie noemen ze ‘een lapmiddel’. In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS reiken ze vijf voorstellen aan waarmee de uitvoering van de Wzd kan verbeteren.

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over de Wzd naar aanleiding van een wetsvoorstel tot reparatie. De wet rammelt nog aan alle kanten, vinden de elf veldpartijen. “De scheiding in twee wetten, de Wet verplichte GGZ en de Wzd, zorgt ervoor dat er cliënten zijn die tussen ‘wal en schip’ vallen”, meldt V&VN. “Daarom wordt er in de brief aandacht voor gevraagd om bepaalde cliënten met een psychische stoornis ook onder de Wzd te laten vallen, zodat zij zorg kunnen ontvangen op de juiste plek.”

>>> Wet zorg en dwang (Wzd): wat je als professional moet weten en doen

Ook zou het helpen als cliënten met wisselende zorgbehoeften eenvoudiger kunnen overstappen van de ouderenzorg of gehandicaptenzorg naar de geestelijke gezondheidszorg, en andersom. “Nu moeten daar verschillende juridische procedures voor worden doorlopen. Deze zijn belastend voor de cliënt en leveren de zorgverleners extra administratieve last op.”

Extern deskundige

Een ander benoemd probleem is het uitgebreide stappenplan dat volgens de Wzd moet worden doorlopen. Vastgelegd is dat bij onvrijwillige zorg na zes maanden een externe deskundige moet meedenken. “Dat moet nu echt iemand ‘van buiten’ zijn. Dat is onnodig lastig. Daarom is voorgesteld dat ook iemand van binnen de organisatie – die niet bij de zorg voor de cliënt betrokken is – met een frisse blik naar de afbouw van de onvrijwillige zorg kan meekijken.”

Dubbele toets

Nadat de onvrijwillige zorg multidisciplinair is afgestemd, moet de zorgverantwoordelijke volgens de wet om toestemming worden gevraagd bij de start van de onvrijwillige zorg en moet de zorgverlener nogmaals een uitgebreide beoordeling uitvoeren.

Voor V&VN is dat eigenlijk een brug te ver, zegt adviseur Andrea Steger. “De intentie is duidelijk: voor je begint wil je nagaan of je het juiste doet. Maar de onvrijwillige zorg is al afgestemd en wordt vervolgens ter plekke nog getoetst door verpleegkundigen en verzorgenden op basis van hun professioneel oordeel. De wettelijke vastlegging van die dubbele toets maakt het werken omslachtig en is onnodig bevoogdend. Onze leden zijn hiervoor opgeleid. Daarom is samen met de cliëntenorganisaties een alternatief voorgesteld dat de praktijk werkbaarder maakt.”

‘Voor de praktijk beter uitvoerbaar’

Bestuurslid Jaap Kappert van V&VN: “In onze visie moet de Wzd grondig worden herzien, zodat deze voor de praktijk beter uitvoerbaar wordt. Daarbij moet de rechtspositie van de cliënt natuurlijk overeind blijven.”

De brief is opgesteld door cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus en het LSR, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO en NIP en de brancheorganisaties VGN en Zorgthuisnl en ActiZ.

Wees als zorgorganisatie of zorgprofessional goed voorbereid op de Wet zorg en dwang, met een training of e-learning van Threewise zorgacademie!

Training Wet zorg en dwang E-learning Wet zorg en dwang

Neem contact op