Leiding geven aan je oude collega’s?

Hoe is het om promotie te maken uit je huidige baan en dan leiding te gaan geven aan de mensen die eerst je naaste collega waren. Dit lijkt veel lastiger dan als buitenstaander binnen te komen bij een team en daar als leidinggevende te gaan werken? Vragen die opkomen zijn: hoe blijven we vrienden? nemen ze me wel serieus? Moet ik me anders gaan gedragen? Heb ik wel altijd het goede voorbeeld gegeven? Hoor ik nu nog bij het team? De onzekerheid die dit met zich meebrengt maken de promotie minder aantrekkelijk.Laat ik daar nu eens wat voordelen tegenover zetten en je vervolgens wat tips geven voor bovenstaande dilemma’s.

Leiding geven aan je oude team heeft veel voordelen:

• Je kent de werkzaamheden en kunt je goed inleven in de uitdagingen waar je medewerkers voor staan.
• Je medewerkers weten dat jij hun vak verstaat. Dit levert respect op.
• Je hebt een sterk netwerk in de organisatie. Je weet de weg , de mensen kennen je.
• Je hebt die promotie niet voor niets gekregen. Je was altijd goed in je vak.

Hoe ga je dan om met de vragen uit de inleiding?

1. Spreek met jouw leidinggevende af dat je eerst 1 a 2 weken nodig hebt om met je medewerkers aan de slag te gaan en aan je nieuwe functie te wennen.

2. Plan met al je medewerkers een gesprek in van ongeveer een uur. In dat gesprek laat je een aantal dingen aan bod komen: wederzijdse verwachtingen, samenwerking, omgang, overlegschema, vergaderschema en eventuele vriendschap (kap deze niet af!).

3. Blijf vooral jezelf. Je hebt wel een andere rol, maar je wordt geen ander persoon. Ga bijvoorbeeld niet veel formeler doen dan je normaal doet. Zet vooral geen masker op van boos of gewichtig zijn.

4. Betrek je medewerkers bij je beleid, en je visie. Je kent ze immers heel goed en je weet wat je aan ze kunt vragen. Ze verwachten ook van jou dat ze mee mogen doen. Je hebt al met ze besproken wat de rollen zijn. Dat betekent dus niet dat je altijd moet doen wat zei willen.

5. Los problemen waarvan jij en je team al lag weten dat ze bestaan voortvarend op. Als er bijvoorbeeld een rotte appel in het team zit, zorg je ervoor dat deze snel het team verlaat. Iedereen weet dat jij ook het probleem kent en er last van hebt. Als je het oplost gaat je dat veel waardering opleveren.

6. Werk ook aan je eigen ontwikkeling. Het is logisch dat je in je nieuwe baan andere vaardigheden nodig hebt dan in je vorige baan. Volg trainingen die je helpen om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en andere dingen die je nodig hebt in je nieuwe baan.

Wil jij weten hoe je het introductiegesprek met jouw medewerkers kunt opzetten? Download dan onze WhitePaper en gebruik deze als leidraad.

Aanvraag WhitePaper introductiegesprek

  • Vul hieronder je naam en e-mailadres in. Na het klikken op aanvragen krijg je vervolgens de link te zien om de whitepaper te downloaden.