Tweede tijdvak voor SLIM-subsidie op leren en ontwikkelen geopend

Het tweede tijdvak voor subsidieaanvraag via de SLIM-regeling is geopend en loopt tot eind september 2021. Met deze ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’ (SLIM) is ook subsidie op een praktijkleerplaats voor een beroepsopleiding in de derde leerweg mogelijk.

Het tweede tijdvak voor subsidieaanvraag via de SLIM-regeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2021. Het eerste tijdvak liep van 2 tot en met 31 maart 2021. De subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelingen in organisaties vanzelfsprekend te maken. Op deze manier is er aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie zelf.

Aanvraagcriteria SLIM-regeling

Per aanvraag kan er maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd, dat wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven en 80 procent voor een kleinbedrijf. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.

Subsidie op praktijkleerplaats via derde leerweg

Daar geldt één uitzondering op. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats voor een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt dan namelijk € 2.700.

Voor (thuis)zorgorganisaties die als mkb-onderneming te boek staan, kan de SLIM-regeling dus interessant zijn. Waar een leerbedrijf voorheen alleen subsidie kon aanvragen voor een BBL-leerling, geldt dit door de SLIM-regeling nu ook voor opleiden via de derde leerweg. De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo´n traject leidt meestal tot een diploma of certificaat. Tegelijkertijd is de derde leerweg aantrekkelijk voor volwassenen, omdat degenen die al werkervaring hebben verkorting op hun opleiding kunnen krijgen.

Klik hier voor alle aanvraagcriteria voor de SLIM-regeling of hier voor vragen en antwoorden over de SLIM-regeling.

Opleiding Helpende en Verzorgende IG volgens de derde leerweg

Threewise zorgacademie biedt verschillende opleidingen aan volgens de derde leerweg, zoals de opleiding Helpende zorg & welzijn en de opleiding Verzorgende IG. Deelnemers vanuit zorgorganisaties en ziekenhuizen, doorlopen de opleiding zodoende sneller maar behalen wel een officieel erkend diploma.

Wilt u meer informatie over de SLIM-regeling of over opleiden volgens de derde leerweg?

Neem contact op

Lees ook:

Subsidie voor opleidingen in de zorg: 5 opties voor werkgevers

Goedkoper opleiden met de derde leerweg