Voorbeeldbeleidsplan helpt bij implementatie Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang een feit. Het doel van de wet is om onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Een van de voorwaarden van de wet is het maken van een beleidsplan ‘Wet zorg en dwang’. Daarin leggen zorgorganisaties vast wat hun visie is op vrijheid en zorg en hoe ze in de praktijk vorm geven aan de onderdelen van de wet.

Dat is nog niet zo eenvoudig. Om u te helpen presenteert Vilans een voorbeeldbeleidsplan. Dit document geeft de onderdelen van de wet goed weer en biedt ruimte voor eigen invulling. Het voordeel van dit conceptbeleidsplan is dat het een brug slaat tussen praktijk en beleid en te gebruiken is voor allerlei typen organisaties. Vooral voor middelgrote en kleine organisaties met beperkte stafcapaciteit kan dit erg handig zijn.

Kennis en vaardigheden medewerkers
Naast een gedegen beleidsplan, is het belangrijk dat iedereen die in de organisatie werkt en direct in contact staat met cliënten, weet hoe de Wet zorg en dwang staat en hoe deze toe te passen. Dit vraagt een aanpak die heel erg is gericht op de leerstijl van de deelnemer. Threewise en Knowledge Monk hebben samen een leertraject ontwikkeld, waarmee de medewerkers effectief worden geschoold, zodat ze de wet direct juist kunnen toepassen.

Ga naar de Threewise training WZD

Ga naar de online training WZD

Download het voorbeeldbeleidsplan van Vilans