Strengere HACCP controles vanaf 15 februari

Verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen zijn per 15 februari 2017 gehouden aan de nieuwe toezichtaanpak. Het nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen algemeen interventiebeleid.

Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan intervenieert.Het nieuwe interventiebeleid komt in de plaats van dat van 5 oktober 2015. De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid zijn de Warenwet met onderliggende besluiten en regelingen, een aantal Europese verordeningen en de Wet natuurbescherming.

Nieuw in het gewijzigde interventiebeleid

Een bedrijf krijgt bijvoorbeeld direct een boete als na de 1e keer waarschuwen geen wijziging in de situatie is opgetreden. Nieuw is ook het samen nemen van vergelijkbare overtredingen binnen een bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne. Als bijvoorbeeld bij een inspectie onhygiënische toestanden in de keuken worden aangetroffen en de ondernemer daarvoor een waarschuwing krijgt en de opdracht deze situatie te verbeteren en bij de herinspectie blijkt dat de keuken in zijn algemeenheid weliswaar schoon is maar dat de gebruikte apparaten smerig zijn, krijgt de in gebreke blijvende ondernemer niet opnieuw een waarschuwing maar meteen een boete.

Werkwijze NVWA bij controle voedselveiligheid

Een controle door de NVWA vindt onaangekondigd plaats. Zorg dat u alle benodigde gegevens direct beschikbaar heeft. Te beginnen met de aanwezigheid van de laatste versie van de Hygiënecode. Wanneer de controleur op een ongelegen moment komt, kunt u duidelijk maken dat u op dat moment niet veel tijd heeft om tekst en uitleg te geven.

De NVWA beoordeelt tijdens een controle de volgende onderwerpen:

  • Heeft u als ondernemer en hebben uw medewerkers voldoende kennis?
  • Past iedereen die kennis toe?
  • Controleert u of de kennis goed wordt toegepast?
  • Werken u en uw mensen altijd hygiënisch? Uit de praktijk en uit nadere onderbouwing, zoals registraties, blijkt dit.

Monsters voor onderzoek

De inspectie neemt monsters van uw product om te zien of het product aan de eisen van de Warenwet voldoet. Als vervolgens blijkt dat het monster niet aan de wettelijke eisen voldoet, krijgt u hiervoor een schriftelijke waarschuwing of een boeterapport. De controleur vraagt u of er een tweede monster (“contramonster?) genomen moet worden voor onderzoek. Dit gebeurt op uw eigen kosten bij een erkend laboratorium die u uitkiest.

U moet het monster zo bewaren en vervoeren, dat er niets aan verandert. Het laboratorium moet dit monster binnen 36 uur na bemonsteren analyseren. Vraag altijd aan de inspecteur waarop de NVWA het monster gaat onderzoeken! Alleen zo kunt u een goed vergelijkend onderzoek laten uitvoeren. U kunt de resultaten van uw eigen onderzoek gebruiken voor uw verdediging als de NVWA op basis van het eerste monster een maatregel heeft genomen.

Boek bij Threewise de online HACCP module!