Gezond en flexibel

Je hebt niet alles in de hand. Dat is in 2020 wel gebleken. Overgeleverd te zijn aan het coronavirus vond ik soms best lastig. Zeker de eerste coronagolf was heftig. Natuurlijk vooral voor coronapatiënten en zorgmedewerkers, maar ook de impact op het onderwijs in de zorg was groot. Ruim twee maanden lag alles stil op dat gebied. We waren een paar dagen in shock, maar zijn vervolgens aan de slag gegaan met het ontwikkelen van nieuwe e-learningmodules en updaten van trainingshandleidingen, om twee voorbeelden te noemen.

Toen de maatregelen halverwege mei versoepelden, hebben we met elke opdrachtgever een aanpak bedacht om volgens planning trajecten voort te zetten en af te ronden. Iedereen wil dat opleidingen en trainingen doorgaan. Zorgorganisaties staan te springen om gediplomeerd personeel, dan kunnen opleidingen niet te lang op pauze staan. Ik vond het mooi om te zien dat opdrachtgevers in deze tijden oplossingsgericht meedachten om opleidingen toch door te laten gaan.

Gelukkig kunnen praktijklessen en toetsen, ook sinds de lockdown van 14 december, gewoon doorgaan. Alles wat online kan, zoals theorie, doen we online. Als het nodig is en toegestaan, geven we fysiek les. Op afstand uiteraard, volgens het protocol Veilig trainen. Als een opdrachtgever liever niet op locatie afspreekt, maken we de switch naar online lessen via Teams of Zoom. Dat vergt aanpassingen, maar daar deinzen we niet voor terug. Onze lessen gaan in kleine groepen, online of in een hybride vorm altijd door, hoe dan ook. Als ik zie hoe flexibel we, als kleinschalige particuliere opleider, met de situatie zijn omgegaan, maakt me dat trots op onze medewerkers.

‘Permanente vernieuwing en professionalisering
van het onderwijsaanbod, daar gaan we voor’

In 2020 gingen er ook veel dingen goed. Onze e-learning Wet zorg en dwang is veelvuldig afgenomen, net als Voedingsassistent online en andere e-learningmodules. E-learning is erg leuk en nuttig, maar als je echt verandering teweeg wilt brengen, heb je ook fysieke training en coaching on the job nodig. Ik moet denken aan ons opleidingstraject met huiskamerbegeleiders van HWW Zorg of de recente opleidingspilot met Luba en UWV Rijnmond om mensen met een opleiding versneld op te leiden tot helpende.

Soms zetten mensen vraagtekens bij de verkorte opleidingen die we aanbieden, zowel voor zorgorganisaties als particulieren. Maar dit is mogelijk omdat de zogenaamde derde leerweg ontwikkeld is voor volwassenen, met werk- en levenservaring. Bovendien maakt de digitale ondersteuning met e-learning dat mensen veel lesstof thuis kunnen doorlopen. Als officieel erkend opleider willen wij uiteraard goede leerlingen afleveren. Dat valt of staat uiteindelijk met het opdoen van ervaring in de praktijk, maar we bewijzen keer op keer dat het goed mogelijk en waardevol is om mensen snel op te leiden voor de zorg. Snel en gericht opscholen is niet voor niets een van de lessen die de commissie Werken in de zorg onlangs trok uit de coronacrisis.

Als ik vooruitblik op 2021, zijn we ambitieus als het gaat om nieuwe incompany trajecten bij ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarnaast leggen wij ook echt ons oor bij de opdrachtgevers en in de branche te luister. Wat is er nodig? Zo ontwikkelden wij in 2020 de opleiding IC-Zorgondersteuner, een combinatie van e-learning en fysieke scholing. Permanente vernieuwing en professionalisering van het onderwijsaanbod, daar gaan we voor. Zo werken we momenteel hard aan een e-learning over dementie voor zorgprofessionals en mantelzorgers. Een e-learning over consistenties en slikproblematiek staat hoog op het wensenlijstje. Ook zetten we nog meer dan voorheen in op hoge tevredenheid van leerlingen, deelnemers, medewerkers en opdrachtgevers. We willen, conform onze missie, mensen echt verder helpen in hun werk en leven.

Niemand weet hoe 2021 er precies uit gaat zien. Maar net als het werk in de zorg gaat opleiden gewoon door, in welke vorm dan ook. Hopelijk zo snel mogelijk zonder fysieke beperkingen en zonder anderhalve meter afstand.

Een gezond en flexibel 2021 gewenst!

Bernadette Molier, directeur Threewise zorgacademie

Neem contact op