Threewise bedankt iedereen die voor ons klaar staat in deze lastige tijd

Threewise bedankt iedereen die helpt om deze moeilijke tijd door te komen. Alle mensen in de zorg, mensen die de winkels bevoorraden, mensen die in de winkels werken, het vuil ophalen, opletten dat we allemaal veilig zijn en dat mensen zich aan de afspraken houden, mensen in het onderwijs, alle pappa’s en mamma’s die hun kinderen ondersteunen. We vergeten vast een heleboel lieve harde werkers. jullie ook bedankt. En iedereen die nu niet kan werken heel veel sterkte. En natuurlijk voor alle mensen die zelf ziek zijn of die een dierbare hebben die ziek is. Heel veel sterkte X