Threewise biedt keuzedeel ‘Verpleegtechnische handelingen’ met mbo-certificaat

Threewise zorgacademie biedt sinds kort het keuzedeel ‘Verpleegtechnische handelingen’. De opleiding van twaalf dagdelen, die bij goed gevolg tot een mbo-certificaat op niveau 3 leidt, geeft deelnemers de kans om verpleegtechnische handelingen te kunnen en mogen uitvoeren.

Met de toenemende vergrijzing is er op dit moment een groot tekort aan zorgmedewerkers die bekwaam zijn in het uitvoeren van Verzorgende IG-taken. Met name de behoefte aan professionals in verpleegtechnisch handelen is enorm toegenomen: zij zijn onmisbaar in het bieden van goede zorgkwaliteit.

Veel mogelijkheden

Het keuzedeel ‘Verpleegtechnische handelingen’ is een verdieping voor (beginnende) medewerkers in de maatschappelijke zorg. Na het behalen van dit mbo-certificaat op niveau 3 zijn zij in staat om verschillende verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Voorbeelden daarvan zijn het controleren, registreren en distribueren van medicijnen, het verlenen van eerste hulp bij verwondingen, het verzorgen van suprapubische katheters en het toepassen van zwachteltechnieken.

Doordat dit keuzedeel ondersteunende taken combineert met verzorgende en verpleegtechnische handelingen, kunnen zorgmedewerkers na het behalen van het certificaat veel breder in het werkveld worden ingezet dan daarvoor. Het biedt hen veel mogelijkheden om te werken op afdelingen van instellingen waar juist die combinatie van verschillende competenties wordt gevraagd.

Meer informatie en aanmelden

Toelatingseisen voor de opleiding

Dit mbo-certificaat is bedoeld voor gediplomeerd verzorgenden, gediplomeerd helpenden, zij-instromers die al een deel van een VIG-kwalificatie hebben behaald, en werknemers die juist níét meteen een volledige VIG-opleiding willen volgen. Het geeft de mogelijkheid om op verantwoorde wijze bevoegd en bekwaam te worden in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Geïnteresseerden die zich voor dit keuzedeel willen aanmelden, dienen in het bezit te zijn van minimaal een mbo-opleiding niveau 3 (MZ, SPW, Verzorgende thuiszorg C/D, VAG, bejaardenverzorgende, MDGO VZ-lang, ziekenverzorgende of kraamverzorgende). Ook een propedeuse HBO-V volstaat om toegelaten te worden. Verder is er een arbeidsovereenkomst met een erkende zorginstelling (SBB-erkend leerbedrijf) vereist, die achter de aanmelding staat en akkoord is met de voorwaarden van begeleiding en examinering.

E-learning Verpleegtechnische handelingen

Daarnaast biedt Threewise zorgacademie de optie om kennis over dit onderwerp bij te spijkeren via e-learning. Onze online cursus ‘Verpleegkundige handelingen’ helpt zorgmedewerkers hun kennis op peil te houden of juist op te frissen. Denk aan handelingen die wellicht al enige tijd niet door diegene zijn uitgevoerd: het toedienen van sondevoeding, opnemen van de bloeddruk of het aanbrengen van zwachtels.

De e-learning bevat achttien handelingen onder de hoofdgroepen katheterisatie, injecteren, compressietherapie, sondevoeding en vitale functies.

>>> Opleiding Verpleegtechnische handelingen >>> E-learning Verpleegtechnische handelingen