Zorgorganisaties zetten kwaliteitsbudget in voor zorgondersteuners

Steeds meer zorgorganisaties wenden het kwaliteitsbudget van het kabinet aan voor het aantrekken van zorgondersteuners. Dit vertaalt zich door in het opleiden van deze medewerkers. Zo start Threewise zorgacademie in januari opleidingstrajecten bij Zonnehuisgroep Vlaardingen en HWW Zorg.

Het kabinet stelde in 2017 in totaal 2,1 miljard euro extra beschikbaar om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uit te voeren. Dit kwaliteitsbudget wordt jaarlijks stapsgewijs verhoogd en bedraagt voor 2020 1,1 miljard euro, een verhoging van 500 miljoen euro ten opzichte van 2019.

Het geld was de afgelopen jaren vooral (minimaal 85 procent) bestemd voor de inzet van meer personeel. Zo gaven zorgaanbieders in hun kwaliteitsplannen voor 2019 aan 19.000 mensen extra aan te willen trekken. Met name verpleegkundigen, verzorgenden, welzijnsmedewerkers, gastvrouwen of huiskamermedewerkers.

Groeiende behoefte aan zorgondersteuners

Waar het erg lastig is om verpleegkundigen en verzorgenden te werven, richten zorgorganisaties zich momenteel massaal op het aantrekken van zorgondersteuners. Met hun inzet ontvangen bewoners meer aandacht – een van de doelstellingen van het Kwaliteitskader – en worden verzorgenden en verpleegkundigen ontlast en daardoor efficiënter ingezet.

Naar de opleiding Helpende Naar de opleiding Helpende Plus

De groeiende behoefte aan zorgondersteuners is ook bij Threewise te merken, aldus directeur Bernadette Molier. “Want de nieuwe medewerkers, met veel verschillende achtergronden, moeten wel worden geschoold. Soms is er nog niet veel kennis aanwezig op het gebied van zorg en voeding. Terwijl het om een kwetsbare doelgroep gaat.”

Nieuwe scholingstrajecten voor zorgondersteuners

Zo start Threewise bij Zonnehuisgroep Vlaardingen met het opleiden van medewerkers ‘Koken & Wonen’. “In veertien dagdelen gaan we met hen aan de slag, onder meer met kooktechnieken”, vertelt Molier. “Een oude keuken kunnen we inrichten als leslokaal, hoe leuk is dat!”

Train ook uw zorgondersteuners met Threewise zorgacademie

Bij HWW Zorg start Threewise een scholingstraject voor 84 huiskamerbegeleiders, waarvan er 60 recent zijn aangenomen door de Haagse zorgorganisatie. Molier: “Op 8 januari vond de kick-off van het scholingstraject plaats met een voorstelling over dementie. Er volgen tot eind maart drie dagdelen training voor de cursisten, die tussendoor kennis en vaardigheden opdoen via huiswerkopdrachten op de werkvloer. Denk aan onderwerpen als omgaan met onbegrepen gedrag, hygiëne of groepsactiviteiten versus individuele activiteiten voor bewoners.”

Verhouding extra personeel en bredere kwaliteitsverbetering

De ‘macrovoorwaarde’ dat 85 procent van het kwaliteitsbudget bestemd is voor de inzet van extra personeel en 15 procent breder ingezet kan worden voor kwaliteitsverbetering, geldt vanaf 2020 overigens niet meer. Wie als zorgaanbieder in aanmerking wil komen voor een andere verhouding, moet dan wel een aparte aanvraag opnemen in zijn kwaliteitsplan.

Neem contact op 

Foto: De huiskamerbegeleiders van HWW Zorg tijdens de kick-off van het scholingstraject, bij de voorstelling ‘De dementie van Jet en Harrie’ van Ervarea.

Lees ook:

‘Tijd voor comeback mbo-2 medewerkers in de zorg’

Opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) volgen? Doe het verkort!