Spoedreparatiewet vereenvoudigt Wet zorg en dwang

De Eerste Kamer heeft onlangs een spoedreparatiewet voor de Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz) aangenomen. Zo volstaat een medische verklaring bij de aanvraag van een rechterlijke machtiging in de Wzd. 

De vergelijkbare verklaring van de aanbieder is dus niet meer nodig. Ook vervalt de eis dat een arts die zo’n verklaring geeft niet in dienst mag zijn bij de zorgaanbieder waar iemand is opgenomen.

Reparatiewet schrapt administratieve handelingen

De reparatiewet schrapt of vereenvoudigt administratieve handelingen. Hierdoor zijn de wetten beter toe te passen, schrijft de Rijksoverheid. De spoedreparatiewet is gemaakt, omdat het zorgveld een aantal knelpunten ervaarde in de uitvoering van de wet. Verschillende partijen hebben toen concrete verbeteringen voorgesteld, waaronder de huidige wijzigingen. Deze gelden binnenkort. Rond de jaarwisseling wordt een grotere reparatiewet ingediend bij de Kamer die de uitvoering verder verbetert.

Van BOPZ naar wzd

Op 1 januari 2020 werd de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wet zorg en dwang regelt de rechten voor cliënten met een psychiatrische aandoening, zoals dementie, en cliënten met een verstandelijke beperking.

In principe mag volgens de wet geen onvrijwillige of vrijheidsbeperkende zorg worden toegepast, tenzij het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de cliënt of zijn omgeving. Een stappenplan waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen. Het stappenplan mag aangepast worden uitgewerkt tijdens de coronacrisis. Anders dan bij de BOPZ, is de Wzd ook van toepassing op cliënten die niet gedwongen zijn opgenomen.

Training en e-learning Wet zorg en dwang

Threewise zorgacademie biedt zowel een training als een e-learning over de Wet zorg en dwang. Deelnemers zijn na het volgen ervan op de hoogte van de nieuwe wet en goed voorbereid om deze professioneel toe te passen in hun zorgorganisatie.

Bekijk onze training Wet zorg en dwang Bekijk onze e-learning Wet zorg en dwang

Lees ook:

Wet zorg en dwang (Wzd): wat je als zorgprofessional moet weten en doen