Uitbreiding van subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een uitbreiding van de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg. De wijzigingen bieden kansen voor werkgevers en voor mensen die aan het werk zijn, door willen stromen of breder inzetbaar willen zijn in hun huidige functie. De eerstvolgende aanvraagperiode is verplaatst naar november 2024. 

De uitbreiding van de subsidieregeling is een voornemen van het ministerie. Het wetsvoorstel moet nog gepubliceerd en goedgekeurd worden.

Veranderingen in de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Er is een aantal punten waarop het ministerie de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg wil uitbreiden. Zo wordt de doelgroep van de regeling verbreed naar werkzoekenden én mensen die betaald werk verrichten. Daarnaast wordt het aanvraagtijdvak in 2024 verplaatst naar november in plaats van juni en december.

Ook wordt het subsidieplafond voor 2024 vastgesteld. Voor het aanvraagtijdvak in november 2024 staat deze op vier miljoen euro. Eventuele verdere verlenging van de regeling, met aanvraagtijdvakken in november 2025 en mogelijk latere jaren, is afhankelijk van het oordeel van de Tweede Kamer en de financiële besluitvorming. Tenslotte worden er ook technische wijzigingen in de subsidieregeling aangebracht.

Uitbreiding subsidieregeling Praktijkleren: kansen voor werkgevers

Deze voorgenomen uitbreiding van de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg kan zomaar heel goed uitpakken voor werkgevers die graag investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. De voorwaarden van de huidige subsidieregeling praktijkleren zijn te vinden via deze link.

Threewise zorgacademie biedt opleidingen die in de categorie ‘praktijkopleidingen in de derde leerweg’ vallen. Bij praktijkleren in de derde leerweg gaat het om werkzoekenden en werkenden die een (deel van een) mbo-opleiding volgen. Onze opleidingen zijn diplomagericht óf gericht op een certificaat, en daarom komen werkgevers of particuliere Threewise-studenten in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg.

Onze zorgacademie voor werkgevers

Wat is de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg?

Tijdens de coronacrisis is de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg tot stand gekomen. Aangezien er destijds een groot risico was op flink oplopende werkloosheid, nam het toenmalige kabinet maatregelen gericht op intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk. Om- en bijscholing via praktijkleren in het mbo én in de derde leerweg vielen daar ook onder.

Maar vandaag de dag groeit de behoefte om scholing te bieden aan werkenden en zodoende tekorten in bepaalde sectoren aan te pakken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom voornemens om een aantal wijzigingen in de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg aan te brengen en daarmee kansen te bieden aan mensen die beter leren door te doen – of ze al aan het werk zijn of niet.

Particulieren komen dus ook in aanmerking voor de regeling. Het gaat voor wat betreft het aanbod van Threewise zorgacademie om de volgende opleidingen:

Verzorgende IG
Helpende Zorg & Welzijn
Verpleegkundige
Voedingsassistent

Heb je vragen over de subsidieregeling Praktijkleren of de opleidingsmogelijkheden bij Threewise zorgacademie? We helpen je graag verder!

Neem contact op

Lees ook:

Subsidie praktijkleren in de derde leerweg voor het leerbedrijf

Subsidie praktijkleren: alles wat je wilt weten over deze mbo-subsidieregeling