Subsidies op opleidingen van Threewise zorgacademie

Als jij, of je werknemer een opleiding gaat doen bij Threewise zorgacademie, helpen we je met het zoeken naar subsidiemogelijkheden en de aanvraag. Er zijn namelijk allerlei mogelijkheden die het, voor zowel de deelnemer als de werkgever van de deelnemer, financieel aantrekkelijk maken om op te leiden. Hieronder vind je in het kort een aantal mogelijkheden.

Scholing via Praktijkleren

Dit is een regeling die is opgezet om ervoor te zorgen dat de impact van de Covid-maatregelen voor werknemers wordt opgevangen. Er zijn drie vormen van scholing via praktijkleren:

 1. Diplomagericht: Hele mbo-opleiding
 2. Gericht op een certificaat: Hierbij doet de kandidaat een deel van een mbo-opleiding waaraan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een certificaat heeft verbonden vanwege de arbeidsmarktrelevantie voor werkzoekenden en werkenden.
 3. Gericht op praktijkverklaring: Dit betreft praktijkleren op maat, waarbij in de praktijk van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen worden geleerd op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf.

Bekijk onze zorgopleidingen voor particulieren Bekijk onze zorgopleidingen voor werkgevers

Voor al deze vormen zijn er subsidiemogelijkheden. Deze gelden voor een aantal doelgroepen:

 • Mensen die als gevolg van Covid-19 hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren;
 • Personen die vanaf 12 maart 2020 werkloos zijn geraakt en aanspraak maken op ondersteuning bij arbeidsinschakeling vanuit de Werkloosheidswet of de Participatiewet;
 • Zelfstandigen die zich vanaf 12 maart 2020 willen oriënteren op ander werk;
 • Kandidaten die vallen onder de banenafspraak;
 • Jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt komen in aanmerking voor om-of bijscholing via praktijkleren in het mbo, als dit leidt tot een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hieronder vallen ook de drie groepen schoolverlaters die deel uitmaken van de aanpak jeugdwerkloosheid:
  • Schoolverlaters uit het praktijkonderwijs (pro) of het voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • Jongeren zonder startkwalificatie als gevolg van voortijdige schooluitval (vsv);
  • Jongeren met een mbo-diploma met weinig arbeidsmarktperspectief.

Voor de deelnemers geldt binnen deze regeling een behoorlijke bijdrage voor het cursusgeld. Deze ligt tussen de € 750,- en € 2.050,-. Voor de werkgever die een stageplaats biedt, geldt een vergoeding van maximaal € 2.700,- Deze gaat binnenkort ook gelden voor opleidingen volgens de derde leerweg.

SLIM-regeling

Ook in 2022 stelt de overheid subsidie beschikbaar via de SLIM-regeling. Voor het aanbieden van een praktijkleerplaats in je organisatie voor het behalen van een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg kan de werkgever SLIM-subsidie aanvragen. Houd de website in de gaten. In maart 2022 gaat het volgende aanvraagtijdvak open. Daarin kan een subsidie van maximaal  € 2.700,- worden aangevraagd per praktijkleerplaats.

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden voor zorgopleidingen? We bespreken het graag!

Neem contact op

Lees ook:

Subsidie voor opleidingen in de zorg: 5 opties voor werkgevers

Zorgorganisaties zetten kwaliteitsbudget in voor zorgondersteuners