Hygiënecode zorginstellingen, woonvormen en Defensie: dít geldt vanaf 2023

De nieuwe Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie is sinds 1 juli 2023 van kracht. Op dat moment vervielen de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie (editie 2014) en de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen (editie 2016). In de nieuwe richtlijnen hebben werkprocessen een belangrijkere rol en vermindert het aantal standaardinstructies voor zorginstellingen.

De nieuwe hygiënecode is een samenvoeging van de twee eerdere edities. De reden voor de samenvoeging is dat het in de praktijk niet altijd duidelijk was welke hygiënecode er gebruikt moest worden. Zo moesten medewerkers in woonvormen tijdens het regenereren of terugkoelen van maaltijden wisselen tussen de hygiënecodes voor zorginstellingen en voor woonvormen, wat tot verwarring leidde.

Wat is er veranderd in de hygiënecode voor zorginstellingen en woonvormen?

Eén van de belangrijkste veranderingen is dat processen nu leidend zijn in plaats van de vorm van zorg. Met de nieuwe hygiënecode hoeven medewerkers niet meer te wisselen tussen verschillende edities.

Een tweede verandering is dat het aantal standaardregistraties voor zorginstellingen is gereduceerd. Het waarborgen van de temperatuur van producten bij de ontvangst en tijdens de opslag blijft natuurlijk van groot belang, maar medewerkers hoeven daar geen formulieren meer voor in te vullen.

Voor de andere organisaties verandert er weinig. Wel kan het volgens het Voedingscentrum lijken alsof woonvormen op basis van de nieuwe hygiënecode aan meer eisen moeten voldoen. “Dat is niet zo, maar het kan wel zo lijken doordat sommige elementen uit de hygiënecode nu duidelijker opgeschreven zijn.”

Online cursus HACCP met vernieuwde hygiënecode

Threewise zorgacademie biedt de online cursus HACCP, waarin de vernieuwde hygiënecode wordt verwerkt. Organisaties die met eten en drinken werken, zijn verplicht om een HACCP-plan te hebben. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en gaat over voedselveiligheid tijdens de bereiding van eten.

Na het volgen van de cursus HACCP hebben medewerkers weer een goede basis voor het toepassen van de (nieuwe) werkinstructies. In de cursus, die we momenteel doorontwikkelen in lijn met de nieuwe hygiënecode, gaan we specifiek in op HACCP in de zorg en op de regels en eisen die daarbij komen kijken. Deelnemers leren alles over het belang van voedselveiligheid en de toepassing daarvan in het dagelijks werk.

Schrijf je vandaag nog in voor onze online cursus HACCP. Na het afronden van alle onderdelen en het behalen van de toets ontvangen deelnemers een Threewise-certificaat.

Naar de HACCP-cursus