Werken en leren in de zorg krijgt impulsen van VWS

In het programma Werken in de Zorg zet het ministerie van VWS via de actielijn ‘Beter leren in de zorg’ in op permanent leren en ontwikkelen door zorgprofessionals. VWS geeft verschillende impulsen aan opleiden, bij- en nascholen om daarmee de nijpende personeelstekorten in de zorg tegen te gaan.

In een brief aan de Tweede Kamer deelde minister Hugo de Jonge begin oktober de voortgang van het actieprogramma Werken in de Zorg, dat medio maart 2018 is gestart. De eerste resultaten noemt De Jonge ‘bemoedigend’.

Instroom in opleidingen in de zorg

Zo is de instroom in studiejaar 2017-2018 flink gestegen ten opzichte van studiejaar 2016-2017:

– De instroom in mbo-opleidingen voor de zorg steeg in studiejaar 2017-2018 met circa 6% naar 38.546
– De instroom in hbo-opleidingen voor de zorg steeg met circa 9% naar 12.349
– De instroom in wo-opleidingen voor de zorg steeg met circa 10% naar 10.627

Verder is het aantal uit het Stagefonds gefinancierde stageplaatsen met ongeveer 10% gestegen naar 51.000 in studiejaar 2017-2018. Ook zijn er ongeveer 130.000 scholingstrajecten voor zij-instromers waarvoor financiering vanuit de scholingsimpuls SectorplanPlus is aangevraagd.

SectorplanPlus

Voor SectorplanPlus is bij aanvang € 320 miljoen gereserveerd, verdeeld over vier tijdvakken. De belangstelling voor SectorplanPlus is enorm, schrijft De Jonge in de Kamerbrief. Voor de eerste twee tijdvakken zijn er in totaal 2.386 aanvragen voor opleidingstrajecten gedaan voor ruim 130.000 individuele opleidingsactiviteiten. Ook in het tweede tijdvak is het gereserveerde budget van € 80 miljoen ruim overtekend met een totale aanvraag van € 90 miljoen. Voor het tweede tijdvak heeft VWS het budget met € 10 miljoen verhoogd om alle aanvragen in dit tijdvak te kunnen honoreren.

Werken en leren in de zorg

VWS wil er op verschillende manieren voor zorgen dat zorgmedewerkers tijdens hun loopbaan leren en ontwikkelen. “In het mbo bieden steeds meer scholen met maatwerk en flexibiliteit een passend aanbod voor scholing van werkenden in de zorgsector, met veel aandacht voor leren in de praktijk”, schrijft De Jonge. “Ook wordt mogelijk gemaakt dat volwassenen in het niet-bekostigd onderwijs, een arbeidsmarktrelevant onderdeel van een mbo-opleiding kunnen volgen en deze afronden met een mbo-certificaat.”

Kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg en personeel ziekenhuiszorg

Het bevorderen van permanent leren wordt voor sommige branches gespecificeerd. Zo is vanuit de kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg (Waardigheid & trots) een bedrag oplopend tot € 180 miljoen in 2020 beschikbaar voor deskundigheidsbevordering van personeel en zinvolle dagbesteding.

In het hoofdlijnenakkoord Medisch specialistische zorg tenslotte is afgesproken om de middelen (circa € 200 miljoen) voor de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg opnieuw in te zetten voor het op-, bij- en nascholen van medewerkers.

 


Medewerkers ontwikkelen?

De opleidingen van Threewise zorgen voor persoonlijke ontwikkeling en vergroten de kennis van zorgmedewerkers binnen een specifiek gebied. Maak kennis met onze opleidingen, trainingen en e-learning modules!