Roger Pieters

Ik ben docent verpleegkunde en verzorg vakgerichte lessen op de opleiding Verzorgende IG. Het gaat hier voornamelijk om lessen over het zorgplan, ziekteleer, anatomie en pathologie. Daarnaast geef ik ook vaardigheidslessen zoals blaaskatheterisatie en injecteren. In mijn lessen vind ik actualiteit, toepasbare kennis en ervaringen uit de praktijk belangrijk. Daarom heb ik altijd mijn BIG-registratie behouden, zodat ik kan putten uit mijn eigen ervaringen. Tegelijkertijd biedt dit aanknopingspunten met studenten.

Studenten creatief bewust maken van hun kwaliteiten en valkuilen vind ik essentieel. In het werkveld is het namelijk van belang om als individu en team elkaars kwaliteiten te kennen, om die vervolgens strategisch in te kunnen zetten. Soms zet ik hiervoor gastacteurs in en soms ben ik degene die het zegt. Dit kan rechtstreeks zijn, maar dan heeft de student daar ook wat aan. Iemand coachen of trainen is immers niet vrijblijvend. Maar als studenten vervolgens aan de slag gaan met de leerdoelen, complimenteer ik hen daar ook mee.

Lees het interview met Roger: ´Ik kan putten uit mijn eigen vakervaring´

Meer verhalen van onze medewerkers