Richelle van Soest

Ik geef onder meer Nederlands, rekenen en medisch rekenen op mbo-3 niveau, lessen voor huiskamerbegeleiders en praktijklessen op het WijkLeerbedrijf (mbo-1). Daarnaast heb ik een winkel die verkoopruimte biedt aan Haagse handwerkers. Deze combinatie vind ik ideaal, want ik kan creatief zijn en tegelijkertijd mensen helpen in hun ontwikkeling.

Sommige leerlingen van het WijkLeerbedrijf zijn nog nooit naar school geweest. En zorgmedewerkers hebben vaak een praktische insteek. Grapjes maken, gezelligheid en laagdrempeligheid zijn daarom belangrijk in mijn lessen, zodat het niet aanvoelt als ‘school’. Daarnaast werk ik aan vertrouwen en veiligheid, omdat je dan beter kunt leren.

Het slagingsmoment vind ik één van de mooiste momenten van een opleiding. Meestal zijn leerlingen vooraf erg zenuwachtig en eenmaal geslaagd valt er een last van hun schouders af. Door het behalen van een diploma is er toekomst. Dat is echt een overwinning.

Lees het interview met Richelle: ´Door het diploma is er weer toekomst voor leerlingen´

Meer verhalen van onze medewerkers