Subsidiemogelijkheden voor werkgevers bij Threewise

Werkgevers die hun medewerkers opleiden via Threewise, kunnen vaak subsidie krijgen op deze opleiding. Ook voor de derde leerweg zijn er steeds meer mogelijkheden. Zowel voor de opleidingskosten, als voor de begeleiding zijn er mogelijkheden. Hieronder worden de mogelijkheden uitgelegd.

Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Verzorgt u een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. Deze geldt voor 3 vormen van opleiden:

 1. Diplomagericht: Hele mbo-opleiding;
 2. Gericht op een certificaat;
 3. Gericht op praktijkverklaring: Dit betreft praktijkleren op maat, waarbij in de praktijk van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen worden geleerd op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. De subsidie geldt voor een medewerker die werkloos was, werkloos dreigt te worden, of waarbij de functie-eisen dusdanig veranderen dat scholing noodzakelijk is.

De subsidie loopt maximaal 40 weken en is maximaal € 2.700,-. De subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg geldt alleen in de periode waarin ook daadwerkelijk begeleiding in de praktijk plaatsvindt. Per week is dit dan € 67,50.

Scholing via praktijkleren in het mbo

Voor dezelfde doelgroep als bij de Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg en voor dezelfde opleidingstypes, geldt dat er een vergoeding kan worden aangevraagd voor de opleiding. Deze wordt na aanmelding aangevraagd door Threewise. U profiteert daarvan doordat de toegekende vergoeding wordt afgetrokken van de opleidingskosten die we bij u in rekening brengen. Dit zijn de volgende bedragen:

De duur van de vergoeding is maximaal 40 weken. De volgende vergoedingen gelden:

 • gericht op een praktijkverklaring € 750, –
 • gericht op een mbo-certificaat € 1.750, –
 • gericht op een mbo-diploma € 2.050,

Tijdens de aanmelding kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken. U krijgt dan nog een aantal extra vragen, zodat wij de vergoeding kunnen aanvragen.

Neem contact op

SLIM-regeling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Bent u een mkb-bedrijf, dan kunt u profiteren van de SLIM-subsidieregeling. Er zijn vier terreinen waarvan u gebruik kunt maken.

Voor het opleiden door Threewise kunt u de SLIM-subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700. De aanvragen voor subsidie hiervoor kunt u indienen in maart en in september. De aanvragen overschrijden vaak het beschikbare budget. Dit betekent dat niet alle aanvragen gehonoreerd worden.

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen. Het Stagefonds is bedoeld voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

De subsidie is verlengd tot en met 2027. Zorgorganisaties kunnen daarmee na het afronden van het studiejaar opnieuw Stagefonds Zorg aanvragen.

Meer informatie over het Stagefonds Zorg

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn. De subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2024 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering.

SectorplanPlus is bedoeld om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

 1. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 2. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
 3. Training en opleiding: lang (vanaf 128 uur)
 4. Training en ontwikkeling: middellang (40 tot 128 uur)
 5. Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 uur)


Heeft u vragen over subsidiemogelijkheden voor de zorg, of interesse in onze mbo-opleidingen voor de zorg?

Neem contact op Meer informatie over subsidies