Subsidie op jouw mbo-opleiding

Als je werkloos bent, of werkloos dreigt te worden, is er een mogelijkheid om een deel van je opleiding te laten betalen door de overheid. Het moet dan gaan om scholing via praktijkleren in het mbo via de derde leerweg. Als je aan de voorwaarden voldoet, vergoedt de overheid een groot deel van jouw opleiding.

Er zijn 3 vormen van scholing via praktijkleren:

  1. Diplomagericht: Hele mbo-opleiding met een diploma;
  2. Scholing gericht op een mbo-certificaat;
  3. Gericht op praktijkverklaring: dit betreft praktijkleren op maat, waarbij in de praktijk van het leerbedrijf delen uit mbo-opleidingen worden geleerd.

De overheid vergoedt in dit geval een deel van de scholingskosten. Dit kan oplopen tot € 2.050,-. Dat betekent dat jij dit niet hoeft te betalen en je opleiding dus goedkoper wordt. Tijdens je inschrijving kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken. Je krijgt dan nog een aantal extra vragen zodat we zeker weten of je aan de criteria voldoet om hiervoor in aanmerking te komen. Wij vragen de vergoeding dan voor je aan en trekken deze af van je lesgeld, zodat de opleiding voor jou goedkoper wordt.

Om hierop aanspraak te kunnen maken schrijf je je in voor de opleiding. Geef duidelijk aan dat je gebruik wilt maken van de subsidie, dan helpen wij je met de aanvraag.

Bekijk onze mbo-zorgopleidingen Neem contact op