Onderwijsinspectiebezoek 2019

In september 2019 heeft de Onderwijsinspectie onderzoek uitgevoerd bij Threewise naar de opleiding Verzorgende IG. De inspectie heeft een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd om vast te stellen wat de kwaliteit is van het onderwijs en om zicht te krijgen op eventuele risico’s. Zij hebben vastgesteld dat het onderwijs bij Threewise persoonlijk, flexibel en praktijkgericht is. Het zorgt ervoor dat studenten actief leren in de lessen. Bovendien hebben zij vastgesteld dat Threewise actief werkt aan de verbetering van hun onderwijs. Daarnaast heeft de Onderwijsinspectie geconstateerd dat zowel Threewise als de examencommissie meer grip moet krijgen op de beroepspraktijkvorming van de studenten. Threewise zou in de toekomst meer de regie moeten nemen over de begeleiding van de studenten in de praktijk, over hun werkzaamheden en de bijbehorende praktijkopdrachten. De examencommissie moet daarbij beter zicht krijgen op de afname en beoordeling van examens in de praktijk om een eerlijke beoordeling te kunnen bewerkstelligen.   Naar aanleiding van dit rapport heeft Threewise de eerste stappen genomen om de beroepspraktijkvorming te verbeteren. Threewise heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarmee de lijnen met de leerbedrijven van de studenten korter en hechter zijn. Zo heeft Threewise een training voor werkbegeleiders en beoordelaars geïmplementeerd, waarin zij  bekend worden gemaakt maken met de les- en examenmaterialen. Ook is hierin ruimte om concretere afspraken te maken over de begeleiding van studenten. Daarnaast voert Threewise verbeteringen door op het gebied van de examinering. De examencommissie is op de hoogte gesteld van de bevindingen uit dit rapport. Zij gaan verschillende methodes uitzetten om beter zicht te krijgen op de afname en beoordeling van de praktijkexamens. Threewise helpt de examencommissie hierin op weg.   Voor het volledige rapport, klik hier: Onderwijsinspectierapport Threewise